NETTBUTIKK
Demens skyldes sykdom, og er ikke en naturlig del av det å bli eldre. I dag finnes det ingen kur mot demens, men det er mye som kan gjøres for å lette hverdagen for den som er rammet av sykdommen. Vi kan blant annet tilby løsninger for smarte hus og digitalt tilsyn, vandrealarm, og en rekke andre produkter og løsninger som vil gjøre det lettere og tryggere å leve med denne sykdommen.

I dag har over 77.000 mennesker i Norge demens, og Nasjonalforeningen for folkehelsen (NFF) anslår at dette antallet vil bli fordoblet frem mot 2040. NFF tror imidlertid at mørketallene kan være store, og at det reelle antallet kan være langt høyere.

Ikke bare eldre

Mange tror demens kun rammer eldre, men også yngre personer kan få sykdommen. Av alle som lever med demens i 2020, antar NFF at rundt 4.000 er under 65 år. Flere enn 350.000 er nær pårørende til en med demens.

I dag finnes det ingen kur mot demens, men det er mye som kan gjøres for å leve best mulig med sykdommen. NFF anslår de årlige kostnader for demens til å utgjøre rundt 360.000 kroner per person. Med utgangspunkt i et antall på 78.000 utgjør dermed totalutgiften for personer med demens rundt 28 milliarder kroner per år.

Digitalt tilsyn

Demens er en komplisert og sammensatt sykdom, og sykdomsbildet varierer. De vanligste symptomene er dårligere hukommelse, problemer med språket, vanskeligheter med daglige gjøremål og evne til å orientere seg. Vi leverer hjelpemidler som skal gjøre det lettere å leve med disse symptomene.
​Digitalt tilsyn kalles også passivt tilsyn, og gir rask situasjonsavklaring når noe skjer.

Vi leverer bl.a. innovative tilsynsløsninger fra norske RoomMate. Dette er løsninger som gir anonymisert og effektivt tilsyn med beboere på sykehjem, omsorgsboliger og private hjem. Det slår automatisk alarm i en rekke kritiske situasjoner som for eksempel hvis en person faller. Les mer digitalt tilsyn.

Pasientvarslingsanlegg med vandrealarm

Vandring er et utbredt problem blant mennesker med demens. Det samme er sviktende orienteringsevne. Hepro Respons Vandrealarm er en komplett løsning for å ivareta demente som har en tendens til å vandre, slik at de kan bevege seg fritt uten å føle seg innestengt og bli stresset. Med flere forskjellige armbånd og smykker å velge mellom, og mange forskjellige soner for installasjon, vil vandreralarmsystemet kunne sikre demente med tendens til vandring 24/7.
Hepro Respons Vandrealarm består av et smykke eller et ur som bæres av den demente, og en app som brukes av pleiepersonalet eller pårørende. Appen viser enhetens posisjon på et kart. Posisjonen oppdateres hvert 15. sekund hvis personen har forlatt hjemmet eller beveget seg utenfor et forhåndsinnstilt område. Systemet kan også stilles til å gi alarm i en slik situasjon.

Mobil trygghetsalarm med lokaliseringsteknologi

Mobil trygghetsalarm er en god løsning for hjemmeboende. Med denne trygghetsalarmen kan man trykke på en knapp å få hjelp hvis brukeren for eksempel ikke finner veien hjem. Disse løsningene kommer ofte som en GPS tracker. Dersom beboeren selv trykker på knappen, eller ved brudd på «geofence» utløses en alarm. Alarmen mottas av pleiepersonell eller pårørende ved hjelp av en app. Appen viser enhetens posisjon på et kart. Les mer om mobile trygghetsalarmer her.

En annen løsning for hjemmeboende er brikken fra Otiom, som er spesielt utviklet for demente. Otiom er designet for både privat og profesjonell bruk, og kan enkelt og raskt innstilles til å varsle dersom en bruker forlater hjemmet eller institusjonen. Det er også mulighet til å sette opp et såkalt «geofence» i et område, og få varsel hvis beboerne for eksempel går inn i en sone der de ikke skal være.

Elektronisk medisineringsstøtte og kjøleskapssensor

Medisinering er et annet utbredt problem når det gjelder demente. Mange glemmer å ta kritiske medikamenter eller glemmer om de har tatt det. Vår Elektronisk medisineringsstøtte skal løse dette problemet. Dette er en elektronisk medisindispenser som med lys og lyd varsler på forhåndsinnstilte tidspunkter når brukeren skal ta medisinen sin. Dispenseren registrerer om vedkommende faktisk tar medisinen ut av maskinen, og varsler til helsepersonell dersom brukeren ikke gjør det, slik at de kan undersøke hvorfor medisinen ikke ble tatt.

Vi leverer også en kjøleskapssensor, som gir beskjed hvis kjøleskapet ikke ble åpnet på en gitt periode. Denne sensoren kan installeres på kjøleskapet til personer som har en tendens til å glemme å spise.

Bidette ivaretar intimhygienen

Intimhygiene kan være vanskelig for mange mennesker med demens, men det finnes effektive hjelpemidler. Vår automatiske Hepro Svan Bidette R3 er en gjennomtenkt og lett anvendelig løsning som rengjør og tørker etter toalettbesøk. Med en pendlende bevegelse kommer vannstrålen fra undersiden, noe som garanterer skånsom og effektiv intimhygiene for både menn og kvinner. Trykket på vannstrålen er en av mange innstillingsmuligheter som tilpasser løsningen til dine forutsetninger og behov. Bidetten monteres direkte på toalettet, og er enkel å holde ren og vedlikeholde.