NETTBUTIKK
Banner Image

Barn og ungdom

I vårt portefølje har vi mange egenutviklede produkter samt produkter og løsninger fra andre produsenter som kan fremme aktivitet, mestring og deltakelse - noe som er veldig viktig i alle livets fase, men spesielt for barn. Barn ønsker å leke med det samme som alle andre barn gjør, og ikke være annerledes enn alle andre. Mestring og selvstendighet er følelser som de aller fleste ønsker å oppleve og vi i Hepro jobber for å kunne tilby de beste løsninger og hjelpemidler.
Module Image

Krabat

Krabat er vår merkevare for hjelpemidler til barn.
For at barnet skal mestre hjelpemidlet og få fremgang, må det være morsomt og interessant å bruke. Krabat-hjelpemidler er derfor aktiverende. Alle våre produkter utvikles i tett samarbeid med barn, foreldre og fagpersonell. Derfor skal alle rundt barnet oppleve hjelpemidlet som funksjonelt, hensiktsmessig og tiltalende.
Module Image

Tekniske hjelpemidler til barn og ungdom

Vi har et bredt utvalg av tekniske hjelpemidler til barn og ungdom som egner seg til bruk både hjemme, på skolen og andre aktiviteter. Blant disse produktene finner du våre egenutviklede Krabat produktene som skaper mestring og fremgang.
Module Image

Dette er Mikkel

Mikkel er en gutt full av fart som går i 3. klasse på en skole utenfor Oslo. Han har venstresidig spastisk cerebral parese, som blant annet fører til at han har noe nedsatt balanse og noen grovmotoriske utfordringer i hverdagen.
Les mer
Module Image

Velferdsteknologi for barn og unge

Velferdsteknologi dekker ulike behov uavhengig av alder. Teknologi som tradisjonelt har vært benyttet av eldre med en demenssykdom f.eks. GPS (lokaliseringsteknologi), ser vi benyttes i større grad av unge med ukontrollert utferdstrang og som har utfordringer med orienteringssansen.

Teknologi som dekker ulike former for kommunikasjonsbehov, ser vi også benyttes på tvers av «aldersgrenser». Telefoner blir stadig smartere, men det er ikke alltid nok til å dekke behov for å kommunisere. Hvis teknologien blir mer tilpasset den enkelte brukeren, får flere mulighet til å kommunisere både med familie, venner, skole og annet nettverk.

Barn og unge som er i behov av tilsyn i sovesituasjoner kan ha nytte av ulike former for visuelt digitalt tilsyn og/eller monitorering av søvnkvalitet. Unge som gamle er avhengig av god og naturlig søvn, uten forstyrrelser, for å fungere best mulig i våken tilstand samt at privatlivet blir ivaretatt.

Teknologi for planlegging og struktur av hverdagsaktiviteter er et verktøy som vi ser gir brukerne forutsigbarhet, og pårørende opplever å bli tatt med i barnets/ungdommens liv - uavhengig av hvilke aktører som bistår den unge gjennom døgnet.
Hepro leverer både velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler til både barn og voksne. Det å kombinere fra begge produktområder bidrar til at flere vil oppleve større grad av mestring, frihetsfølelse og trygghet - både på skoleveien, i klasserommet, i fritiden og f.eks. om natten.

Kontakt oss:

Samtykke(Påkrevd)