NETTBUTIKK

Cerebral Parese (CP) ble tidligere klassifisert i 3 forskjellige grader; mild, moderat eller alvorlig. På slutten av 90-tallet ble Gross Motor Function Classification System (GMFCS) utviklet. Dette er et klassifiseringssystem med fem nivåer for kartlegging av grovmotorikk. Man har også et tilsvarende klassifiseringssystem for håndfunksjon, Manual Activity Classification System (MACS), og kommunikasjon, Communication Function Classification System (CFCS).

Skrevet av: Kine Huseby Michelsen, Fysioterapeut

Grader av Cerebral Parese

CP er en omfattende diagnose med flere undertyper. I tillegg til å dele CP inn i ulike type grader, klassifiserer man barnets grovmotoriske funksjon (GMFCS), håndfunksjon (MACS) og kommunikasjonsevne (CFCS). Klassifiseringsverktøyene, GMFCS, MACS og CFCS, blir i dag brukt over store deler av verden og er en del av det norske CP registeret og CP- oppfølgingsprogrammet (CPOP).

Grovmotorikk

GMFCS er et pålitelig verktøy som brukes for å vurdere funksjonsnivået til barn diagnostisert med CP. Det legges vekt på bevegelser som å sitte, å gå og hvilke hjelpemidler barnet kan ha behov av fremover. Man vil få et inntrykk om barnet kommer til å trenge for eksempel krykker, rullator, rullestol eller andre type hjelpemidler. Gradene deles inn og tilrettelegges i fire forskjellige aldersgrupper, og blir brukt på spedbarn under 2 år, og helt opp til man er 18 år. Allikevel er det sjeldent forbedring etter 5-6 års alderen. Aldersgruppene 6-12år og 12-18 år, tar også for seg hvordan personlig og miljøfaktorer påvirker valg av forflytningsmåter. Se gradene under:

Gross-motor-function-classification-system
Levels-of-Gross-Motor-Function-Classification-System-GMFCS

Nivå I

Går, løper, hopper og går i trapp uten rekkverk. Det kan være noe begrensing i forhold til løpehastighet, balanse og koordinasjon.

Nivå II

Går med begrensninger, og må ha rekkverk i trapp. Klarer ikke å løpe og hoppe.

Nivå III

Går med forflytninghjelpemiddel og bruker rullestol på lengre strekker.

Nivå IV

Bruker manuell eller elektrisk rullestol selv. Kan være mulig å gå noe med hjelp.

Nivå V

Bruker manuell rullestol, der barnet blir fraktet rundt.

Les også Erfaringen Krabatbarnet Eveline har med Sheriff Rullestol og Jockey plus stol.

Håndfunksjon

Manual Ability Classification system (MACS) kategoriseres også inn i 5 nivåer. Dette er for å vurdere hva slags muligheter barn fra 4- 18 år med CP har til å håndtere gjenstander i hverdags aktiviteter.

Manual Activity Classification System (MACS) (Eliasson et al 2006)

Nivå I

Klarer helt fint å håndtere ulike gjenstander, og gjør det bra.

Nivå II

Noe redusert kvalitet og hastighet, men håndterer de fleste gjenstander.

Nivå III

Vanskelig å håndtere gjenstander, og trenger hjelp med å forberede og tilrettelegge aktiviteter.

Nivå IV

Håndterer noen enkle gjenstander, og trenger alltid litt hjelp fra andre.

Nivå V

Håndterer ingen gjenstander, og klarer ikke en gang å utføre enkle bevegelser med hendene. Er avhengig av hjelp.

Kommunikasjon

Communication Function Classification System (CFCS) (Hidecker et al 2011). Communication Function Classification system (CFCS) er et nyere system, som klassifiserer evnen til å kommunisere. Det er nylig blitt en del av CP- registeret i Norge, og anses som et pålitelig klassifiserings system med 5 nivåer:

Nivå I

Barnet kommuniserer (veksler mellom å være sender og mottaker av informasjon) selvstendig og effektivt med både kjente og ukjente mennesker, i forskjellige miljøer.

Nivå II

Barnet kommuniserer selvstendig og effektivt med både kjente og ukjente mennesker, i forskjellige miljøer. Samtaletempo er langsommere.

Nivå III

Barnet kommuniserer selvstendig og effektivt, men kun med kjente, og i de fleste miljøer.

Nivå IV

Barnet er ikke alltid konsekvent med kommunikasjonen, selv med kjente samtalepartnere.

Nivå V

Barnet klarer sjeldent å kommunisere, selv med kjente.

Kilder:

  • Sieglinde, Martin. Teaching Motor Skills to Children with Cerebral Palsy and Similar Movement Disorders: A Guide for Parents and Professionals (2006).
  • Palisano RJ, Rosenbaum P, Bartlett D, Livingston M. GMFCS E&R.2007 CanChild Centre for Childhood Disability Research, McMaster University
  • Eliasson AC, Krumlinde Sundholm L, Rösblad B, Beckung E, Arner M, Öhrvall AM, Rosenbaum P. The Manual Ability Classification System (MACS) for children with cerebral palsy: scale development and evidence of validity and reliability.Developmental Medicine and Child Neurology 2006 48:549-554
  • Hidecker MJC, Paneth N, Rosenbaum P, Kent RD, Lillie J, Eulenberg JB, Chester K, Johnson B, Michalsen L, Evatt M, Taylor K. Developing and validating the Communication Function Classification System (CFCS) for individuals with cerebral palsy. Dev Med and Child Neurol 53(8), 704-710, 2011.