NETTBUTIKK
Eidskog kommune har inngått avtale med Hepro AS om kjøp av løsninger og tjenester innenfor velferdsteknologi. Avtalen er en av de større avtalene Eidskog kommune har inngått. Avtalen har en varighet på 4 år og har en ramme på 17,5 millioner norske kroner. Satsingen på velferdsteknologi skal brukes for å skape trygge rammer omkring enkeltmenneskets liv og mestring av egen helse, samt at helsepersonell skal bruke sin kompetanse og tid på pasienten.

Hepro er allerede godt i gang med leveranse av den første delen av oppdraget. Innen 31. januar skal Eidskog kommune bytte ut mer enn 200 trygghetsalarmer hos hjemmeboende og nytt responssenter vil bli tatt i bruk.

I løpet av våren blir det også nye teknologiske løsninger på Helsetunet, Koppangtunet og Skotterudtunet. Alle tre institusjonene får topp moderne pasientvarslingsanlegg. For å lykkes med implementeringen vil de ansatte læres opp delvis i «klasserom», og de vil også ha det mobile læringsverktøyet SkillAid tilgjengelig hele tiden – også etter at teknologien er tatt i bruk.

Hepro fyller 35 år som bedrift i år, og hovedkvarteret for velferdsteknologi ligger i likhet med Eidskog kommune i Innlandet fylke, nemlig på Elverum. I dag er Hepro én av landets ledende leverandører av velferdsteknologi. Hepro benytter velferdsteknologiplattformen Hepro Respons som er en sømløs og skalerbar plattform og knutepunkt for all velferdsteknologi. Plattformen har blitt en favoritt blant institusjoner, sykehjem og hos hjemmeboende over hele landet.

– For oss handler velferdsteknologi om å skape trygghet, mestring, trivsel og gode hverdager. Suksessen ligger i en kombinasjon av flinke folk, riktige teknologiske valg og tillit hos fremoverlente kommuner, sier administrerende direktør Geir Tore Jakobsen.

Fra venstre Trond Haakonsen (kundeansvarlig Hepro velferdsteknologi), Trond Stenhaug (rådmann), Evy Anne Vestli Heggen (Virksomhetsleder helse og omsorg), Geir Tore Jakobsen (Administrerende direktør Hepro AS), Eric Anthony Utgården (prosjektleder velferdsteknologi), Linn Kathrine Askerud (fagleder hjemmetjenester/velferdsteknologi).
Fra venstre: Trond Haakonsen (kundeansvarlig Hepro velferdsteknologi), Trond Stenhaug (rådmann), Evy Anne Vestli Heggen (Virksomhetsleder helse og omsorg), Geir Tore Jakobsen (Administrerende direktør Hepro AS), Eric Anthony Utgården (prosjektleder velferdsteknologi), Linn Kathrine Askerud (fagleder hjemmetjenester/velferdsteknologi).

Eidskog kommune – målrettet og innovativt arbeid over tid

– For Eidskog kommune representerer velferdsteknologi et særdeles viktig supplement og verktøy i vår ambisjon om å gi våre innbyggere et best mulig tjenestetilbud, sier rådmann Trond Stenhaug. Velferdsteknologi har stått helt sentralt i vårt løpende utviklingsarbeid de siste årene, og vi er spesielt glade for å kunne heve både ambisjonene våre – og kvaliteten i tilbudet – til våre innbyggere, enda mer gjennom de midlene vi nå har fått tilgang til. Og ikke minst vårt samarbeid med Hepro AS, som vår samarbeidspartner for å realisere mye av dette, fortsetter Stenhaug.

– Det er et klart faktum at morgendagens løsninger ikke leveres med dagens teknologi og prosedyrer. Velferdsteknologi bidrar til innovasjon og utvikling i kommunen, og vi får muligheten til å tenke nye løsninger på en helt annen måte, når teknologi og kreative ansatte møtes, sier Stenhaug. Vi vet også at omsorgssektoren står overfor store utfordringer i årene som kommer, spesielt med tanke på eldrebølgen. Velferdsteknologi er ett av flere hjelpemidler for å møte disse utfordringene også. Teknologi skal ikke erstatte nødvendige tjenester, men være et viktig supplement for å skape økt trygghet. Med over 10 millioner i tilskudd, er vi svært glade for å kunne fortsette vårt målrettede utviklingsarbeid de neste årene.

Eidskog kommune feirer med kake

Virksomhetsleder Evy Anne Vestli Heggen understreker at Eidskog kommune alltid har hatt og har tradisjon for gode helsetjenester, med Hepro AS på laget er vi sikre på at det vil fortsette også i fremtiden. Eidskog kommune har vurdert at Hepro AS som den beste leverandøren for oss i Eidskog, slik at våre kollegaer og innbyggere får ta del av morgensdagens løsninger.

– Eidskog har hatt I prosessen fult fokus på helheten i helse og omsorgssektoren slik at vi har fått samlet alle løsninger fra en leverandør uavhengig om du bor hjemme eller på institusjon. På denne måten vil alle løsninger være gjenkjennbare både for brukere og personell uavhengig av hvor i tjenesten du befinner deg. Leveransens har fått tilslutning fra Husbanken, slik at tilskudd skal delfinansiere satsingen.
-Satsingen er i tråd med nasjonale føringer og anbefalinger. Vi gleder oss til å komme i gang, avslutter både Stenhaug og Vestli Heggen.