NETTBUTIKK
Banner Image

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi handler for oss om å skape trygghet, mestring, trivsel og gode hverdager.

Hepro ønsker å gi personer med helseutfordringer mulighet til å bo lengst mulig hjemme.
Vi må gi følelsen av frihet og mestring samtidig som vi skal ivareta de trygge, gode rammene i hverdagen. Det oppstår kontinuerlig nye behov gjennom livssyklusen vår, og Hepro som leverandør er derfor opptatt av å kunne tilgjengeliggjøre nye løsninger og tjenester som kan imøtekomme behovene.

I over 35 år har Hepro utviklet skreddersydde produkter til våre kunder og vi vet derfor at brukervennlighet er nøkkelen til suksess. Vår oppgave som leverandør av velferdsteknologi er å forstå behovene til tjenestemottakerne og samtidig jobbe med god implementering av velferdsteknologi i helsetjenesten.

Som leverandør ønsker vi sammen med våre samarbeidspartnere å utvikle og tilgjengeliggjøre gode og effektive arbeidsverktøy for helsepersonell. Dette slik at man som helsepersonell kan få frigjort tid, til nettopp – å bedrive omsorg og å ta vare på dem som trenger det mest.

Sykepleier og mann

Hepro Respons

Hepro tilbyr en helhetlig velferdsteknologiløsning, Hepro Respons, som kan benyttes av institusjoner, sykehjem eller hjemmeboende – uansett lokasjon.

Hepro Respons er en sømløs og skalerbar plattform for all velferdsteknologi. Løsningen leveres som skybasert tjeneste, SaaS og består av Responssenterløsning, Velferdsteknologiplattform og Administrasjonsverktøy; alt i en og samme løsning.

Basert på tilbakemeldinger fra våre kunder jobber vi kontinuerlig med forbedring og videreutvikling av løsningen slik at vi kan tilby en løsning som passer til alle behov – uansett størrelse eller omfang.

Hepro Respons velferdsteknologiplattform
Hepro Respons velferdsteknologiplattform

Les mer om løsningene våre:

Våre samarbeidspartnere