NETTBUTIKK
Banner Image

Digitalt tilsyn som tjeneste

Vi står ovenfor en varslet eldrebølge, samtidig som det er et uttalt mål at vi skal bo trygt i eget hjem så lenge som mulig.

De demografiske utfordringer vi står ovenfor vil føre til lavere bemanning per tjenestemottaker. Det er derfor nødvendig å tenke nytt rundt hvordan vi skal utføre tjenester i eldreomsorgen, både nå og i fremtiden, for å gi en like god – om ikke bedre kvalitet på tjenestene.

Hepro har i samarbeid med Gjøvik kommune og HT Safe utviklet en sømløs og skalerbar tjeneste som utfordrer det tradisjonelle, men samtidig øker kvaliteten på tjenesten:
Digitalt visuelt tilsyn på natt, utført av eksternt responssenter. (Opp til 3 tilsyn per natt per tjenestemottaker.)

Ved å bruke Hepro Respons app vil ansatte i kommunen få varsel direkte på sin tjenestetelefon om HT Safe oppdager avvik under tilsyn som krever oppfølging fra hjemmetjenesten.

Kort beskrivelse av tjenesten

 • Nattugla for digitalt tilsyn
 • Tilsyn blir utført på stor skjerm av operatører som sitter i fred og ro
 • Standardisert tjeneste
 • Alt skjer i samme plattform: HT Safe utfører tilsyn og varsler ansatte i hjemmetjenesten i Hepro Respons app ved kritiske hendelser, eventuelt om nødsentral er kontaktet.

Målgruppe

Hjemmeboende som har behov for tilsyn av ulike årsaker:

 • Har, eller som er i ferd med å få, fysisk tilsyn på natt
 • Av ulik årsak har hatt hendelser som forvirring, vandring, fall, uro eller lignende
 • Har, eller kan bli forstyrret av fysisk tilsyn på natt, selv om nattevakten lister seg inn og ut av brukers bolig.

Dokumenterte gevinster

 • Økt trygghet for bruker
 • Økt søvnkvalitet for bruker
 • Bedre hverdag for de ansatte
 • Økt kvalitet i tjenesten til bruker

Ønsker du å vite mer om digitalt tilsyn som en tjeneste?

Last ned rapporten fra Gjøvik kommune for å

 • Få en bredere forståelse av tjenesten Digitalt tilsyn som en tjeneste
 • Hva som skal til for en vellykket implementering
 • Kvalitative og økonomiske gevinster

Last ned rapporten fra Gjøvik kommune

Samtykke(Påkrevd)