NETTBUTIKK
Banner Image

Implementeringsstøtte

Helsearbeider er en svært lite homogen gruppe, hva gjelder språk, bakgrunn, teknologikunnskap og forutsetning for å tilegne seg ny kunnskap. ​ Dette parallelt med en tjeneste som kontinuerlig er i endring, og stadig innføring av ny teknologi gir stor kompleksitet i behovet for opplæring. Dette krever at opplæringsmetoder og format som tas i bruk må kunne svare opp denne kompleksiteten.

​SkillAid

SkillAid læringsløsning er utviklet for å i størst mulig grad avlaste kommunen i implementerings- og opplæringsprosessene. Løsningen ivaretar kunnskapsflyten gjennom hele implementeringsprosessen, ved å sikre lik læring til alle, kontinuerlig, med kvalitetssikret og oppdatert innhold.

SkillAid kan i overgangsperioder være forlenget arm til klasseromsundervisning, samt ivareta superbrukernes behov for kunnskapsstøtte. Løsningen kan sømløst integreres med andre digitale løsninger (f.eks. Hepro Respons) og på den måten oppleves som et produkt for brukerne. I SkillAid finner man produktspesifikk kunnskap om de fleste teknologiske løsningene Hepro leverer.

Statistikk viser at mennesker i dag innhenter kunnskap der de er, hvorav smarttelefon er den viktigste arbeidsflaten. Over 70 prosent av helsearbeidere innhenter kunnskap utenfor arbeidstiden. SkillAid kan benyttes både på arbeidstelefon og egne mobiler, som muliggjør kunnskapsinnhenting når det passer brukerne.

Alt innhold er utviklet av pedagog og helsepersonell i Dynamisk Helse. Forankring i helsefaglitteratur, yrkesetiske retningslinjer og lovverk, samt utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, og en rekke norske kommuner.