NETTBUTIKK
Hepro AS er stolt av å være en godkjent lærebedrift, og til å bidra til utviklingen av fremtidige fagfolk i arbeidsmarkedet. Vi tilbyr spennende muligheter for lærlingene som ønsker å starte en karriere innen ett av disse fagfeltene: Industrimontørfaget, Logistikkfaget og Service- og administrasjonsfaget.

Hvordan er det å være lærling hos oss?

Julie Furnes tar et fagbrev i service- og administrasjonsfaget og i den forbindelsen fikk lærlingplass hos Hepro AS på Rognan. Fra før av har hun en utdannelse innen helse, men på grunn av personlige årsaker kunne hun ikke lenger fortsette å jobbe innen helse. Julie var da nødt til å se etter andre alternativer, og hennes ønske var å fortsette med å hjelpe mennesker på en annen måte enn tidligere.

– Jeg syns det er en veldig god følelse når man er til stor hjelp og når man etter noen få måneder i jobben får være helt alene med ordreregistrering i flere uker. Da forstår man at man blir satt pris på og opplever at kollegaene dine viser deg en enorm tillitt i jobben du gjør, sier Julie.

Julie får være med på å bruke Hepro sine systemer, innhente og presentere relevant informasjon. Hun jobber også med å håndtere ordrer og bestillinger som er i tråd med bedriftens regler og rutiner.

– I Hepro får jeg dekket alle opplæringsmålene i læreplanen. Ved å hospitere i noen av de andre fagfeltene får jeg oppnådd målene samtidig som jeg lærer å kjenne bedriften bedre og ser helheten i jobben lettere, forteller hun videre.

«Det å være lærling i Hepro er bra! For det første blir man behandlet som en vanlig ansatt. Både når det gjelder fasiliteter og i sosiale settinger.»

Julie Furnes

Nye utviklingsmuligheter

Avdelingsleder Sanna Kristine Mikaelsen hos Hepro AS mener det er viktig at bedrifter er med på å ta dette samfunnsansvaret, og ønsker å ta en del i opplæring av nye fagarbeidere. Dette er en mulighet til å skape en arena der lærlinger kan utvikle ferdigheter, tilegne seg ny kunnskap og få arbeidserfaring.

Videre mener Mikaelsen at en lærling gir også bedriften utviklingsmulighet ved at andre fagarbeidere får prøve seg i nye roller som for eksempel instruktør og faglig leder

«Vi er stolte av å være en lærebedrift, og jeg er imponert over hvordan våre ansatte veileder og støtter lærlingene. Kvaliteten på arbeidet lærlingene leverer er intet mindre enn imponerende, og det er en glede å se dem vokse og utvikle seg. Det er en inspirasjon for hele teamet,» legger til Geir Tore Jakobsen, administrerende direktør.