NETTBUTIKK

Hepro vil flytte i nytt bygg på Rognan. Bygget blir på 2700 m2 og bidrar til at Hepro blir mer synlig i industriområdet.

– Dette er en strategisk viktig investering for Hepro som bidrar til å styrke industrivirksomheten i Salten. Hepro er en fremtidsrettet kompetansebedrift og vår intensjon er å satse på Rognan, der virksomheten startet i 1987. Nå får vi en topp moderne bygg som vil romme hjelpemiddelproduksjon, produktutvikling og administrasjon. Vi tilrettelegger fabrikken slik at det vil være forholdsvis enkelt å utvide produksjonen dersom etterspørselen skulle tilsi det, sier Geir Tore Jakobsen, administrerende direktør.

Denne investeringen viser at Hepro har stor tro på produksjon på Rognan i lang tid fremover.

– Sammen har vi bygget en fremtidsrettet virksomhet og det er viktig at alle som jobber i Hepro har trygghet og forutsigbarhet. Vi ønsker å skape en mer attraktiv arbeidsplass som ivaretar bedriftskultur og identitet. En attraktiv arbeidsplass vil skape et konkurransefortrinn med tanke på rekruttering av nye arbeidstakere, samt å beholde ansatte.

Vi i Hepro har fokus på miljø og bærekraftighet. Hepro har i lang tid arbeidet for reduksjon i avfall fra egen bedrift. Dagens satsing og etablerte miljøstasjoner skal videreføres til de nye lokalene.

– Vi blir å få en langt lavere energiforbruk i et nytt bygg, i tillegg ønsker vi å fortsette med å kun benytte fornybar energi til oppvarming. Vi vil også minske utslippene våre ved å ha lager og produksjon samlet under ett tak, sier Sanna Kristine Mikaelsen, avdelingsleder på Rognan.

Dagens produksjonslokaler der tekniske hjelpemidler for voksne blir produsert skal flyttes i det nye og moderne bygget i tillegg til kontorlokaler for administrasjon. Bygget skal stå ferdig i 2022.