NETTBUTIKK
Dette betyr at vi leverer godt med tanke på både miljø og kvalitet, noe som «alltid» har vært viktig i Hepro.

Hepro AS ble ISO-sertifisert for første gang I 1994 innen kvalitet og i 2018 innen miljø. Dette har bidratt til at vi har hatt stødige prosesser og fokus på å levere på kvalitets- og miljøaspekter i mange år. Som igjen bidrar til gode tjenester og produkter utviklet med fokus på nettopp disse to viktige elementene – miljø og kvalitet.

iso-sertifikat
Hepro er sertifisert innen kvalitet- og miljø.

Den siste tiden har vi sett ett stadig økende fokus på disse områdene, både i samfunnet generelt og hos kundene våre. Disse elementene er viktige i Hepro sin langsiktige strategi og ledelsesfilosofi. Hepro bestod revisjonen med glans så det finnes vel ingen bedre bevis på at vi ivaretar disse områdene godt.
Hovedfokuset for revisjonen denne gang var ledelsesprosessene i Hepro, samt kjerneprosessene knyttet til virksomhetsområdet for hjelpemidler til barn.

Revisjonen viser at vi jobber i tråd med prosessene, at de har forankring hos ledelsen og at miljø og- kvalitetsfokuset er ivaretatt.

Hepro
Bilde: Hepro AS

Hepro sin visjon er at vi skal bryte barrierer og bidra til aktivitet og trygghet i alle livets faser for våre kunder! Videre lover vi å opptre samvittighetsfullt og ansvarlig, med fokus på miljø, kvalitet og etikk i alle våre prosesser som leder frem til at vi kan levere gode produkter og tjenester.

Ting vi i Hepro gleder oss over om dagen:

  • Digitalisering: De siste årene har vi i Hepro lært oss å samhandle bedre over nett. Vi reiser ikke like mye som før.
  • SkillAid: En nytenkende, enkel og presis digital opplæringsplattform som reduserer papirbruken betydelig.
  • Ny fabrikk på Rognan: Rett over nyåret skal vi være på plass i en splitter ny, energieffektiv fabrikk på Rognan.
  • Velferdsteknologi: Bidrar til bedre velferdstjenester i samfunnet og at folk som vil, kan bo lengre hjemme.