NETTBUTIKK
Vi er stolte av å kunngjøre at Hepro har blitt den første totalleverandøren av velferdsteknologi i Norge som har oppnådd ISO 27001-sertifisering på hele forretningsområdet.

Vi har gått lengre enn å sertifisere datarommet alene, vi har sertifisert alle som jobber med velferdsteknologi i sin helhet for å sikre 100% av verdikjeden.

Hva er ISO/IEC 27001?

ISO27001 er en internasjonal standard for styring av informasjonssikkerhet. Når et forretningsområde er sertifisert etter ISO27001, betyr det at foretaket har implementert et omfattende system for å beskytte informasjonen på en sikker og effektiv måte.

ISO27001 sertifiseringsprosess

Denne sertifiseringen dekker flere viktige områder:

  • Risikostyring: Vi identifiserer og vurderer risikoene som kan påvirke vår informasjonssikkerhet, og vi implementerer tiltak for å håndtere disse risikoene.
  • Sikkerhetstiltak: Vi har innført en rekke sikkerhetstiltak som skal beskytte informasjonen mot uautorisert tilgang, tap eller ødeleggelse.
  • Kontinuerlig forbedring: Vi overvåker og forbedrer kontinuerlig våre sikkerhetsprosesser for å sikre at de alltid er oppdaterte og effektive.

Det er viktig å merke seg at ISO 27001-sertifiseringen gjelder for hvordan vi håndterer og beskytter informasjon vi er behandlingsansvarlig for innenfor forretningsområdet velferdsteknologi. Sertifiseringen gir en forsikring til våre kunder og partnere om at vi tar informasjonssikkerhet på alvor og følger beste praksis for å beskytte deres data.

Hvorfor er dette viktig?

I dagens digitale verden er informasjon en av de mest verdifulle ressursene for enhver organisasjon. ISO 27001 hjelper med å beskytte denne informasjonen mot trusler som hacking, datalekkasjer og andre former for cyberangrep.

Hva betyr dette for deg som kunde?

For våre kunder betyr dette at Hepro følger beste praksis for informasjonssikkerhet. Våre kunders data er trygge og håndteres både lovlig og etisk. Vi har implementert tiltak for å sikre kontinuitet i våre tjenester, selv ved sikkerhetsbrudd eller andre nødsituasjoner. Dette betyr at våre kunder kan forvente mindre risiko for nedetid eller utilgjengelige tjenester.

Sikker velferd

Vi i Hepro har alltid vært opptatte av informasjonssikkerhet og tar kundedata på alvor. Nå har vi fått bekreftelse på at vårt arbeid møter de høyeste standardene. Det gleder oss å kunne levere sikre velferdsteknologiløsninger som bidrar til en trygg hverdag for både helsepersonell og tjenestemottakere,

sier Geir Tore Jakobsen, CEO i Hepro.
ISO 27001 sertifiseringsmerke

«ISO27001 er en stor og krevende standard og det er blitt lagt ned utrolig mye arbeid for å komme dit vi er i dag. Da våre kunder innenfor velferdsteknologi i Hepro primært er kommunale kunder, er det stort fokus på Norm for informasjonssikkerhet. Ved valg av ISMS-system, var dette viktig. Vi har derfor valgt et ISMS-system som har samkjørt kontrollere i ISO27001/ISO27002 med Normen 6.0, noe som gir økt trygghet til kundene som da vet at de har en leverandør som også jobber etter kravene i Norm for informasjonssikkerhet»,

sier Frede Ousland, Head of Product and R&D – Welfare Technology i Hepro.

Veien videre

ISO27001 legger stor vekt på kontinuerlig overvåking og forbedring av informasjonssikkerhetsstyringssystemet. Dette innebærer regelmessige revisjoner, evalueringer og oppdateringer for å tilpasse seg endringer i trusler og teknologi. Vår jobb har ikke stoppet ved å oppnå sertifiseringen – vi vil fortsette å holde oss oppdatert til enhver tid og kontinuerlig jobbe med å forbedre oss og innføre nye sikringstiltak når nye trusler og sårbarheter blir kjent.