NETTBUTIKK
Ålesund kommune har inngått avtale med Hepro AS om kjøp av løsninger og tjenester innenfor digitalt tilsyn. Avtalen har en varighet på inntil 5 år.

Avtalen gjelder Innkjøpssamrbeidet på Sunnmøre med oppdragsgiver Ålesund kommune. Andre kommuner som inngår i innkjøpssamarbeidet er: Ålesund, Giske, Vestnes, Fjord, Ørsta, Volda, Sande, Ulstein, Vanylven, Sykkylven, Stranda og Hareid.

Hepro er en av de tre norske leverandørene som skal levere velferdsteknologi til kommunene i Sunnmøre. Rammeavtalen består av seks delkontrakter der Hepro er valgt som leverandør i Delkontrakt 2 – Digitalt tilysn.

Somnofy er en kontaktløs søvn- og pustemonitor (Foto: Vitalthings)

«Kommunene har valgt å legge opp avtalen slik at de enkelte leverandørene leverer færre ulike produkter og derfor har fått mer konkrete oppgaver. I avtalen er det lagt særlig vekt på kvalitet, informasjonssikkerhet og personvern, og leverandørens gjennomføringsevne. Pris var også viktig, men utgjorde ikke mer enn 20% av evalueringsgrunnlaget. Med gjennomføringsevne menes hvor godt leverandørene kan bistå oss i implementeringsfasen og hvor godt de kan støtte oss i daglig drift. Leverandørene skal støtte oss i å forstå og bruke løsningene gjennom demonstrasjoner, opplæring og undervisning.»
Kilde: Ålesund kommune sin hjemmeside

Hepro skal levere løsninger innenfor digitalt tilsyn hos hjemmeboende. Digitalt tilsyn kan erstatte planlagte fysiske tilsyn (for eksempel om natta) eller sende varsel ved utløst, definert hendelse slik at helsepersonell kan respondere raskt. Digitale tjenester komplimenterer og til tider kan likestilles med fysiske tjenester slik at man kan møte behovene der ute på en mer effektiv måte.

Løsningene Hepro skal levere er Nattugla – et verktøy for visuelt digitalt tilsyn – og Somnofy – en kontaktløs (ikke-kroppsnær) søvn- og pust-monitor.

Nattugla benyttes av helsepersonell for trygg og sikker oppfølging av tjenestemottakerne. Løsningen består av smart kamera med anonymisering som har den beste tilgjengelige sikkerheten som finnes i markedet. Høyttaler med krystallklar lyd gir mulighet for toveis kommunikasjon. Nattugla gir også alarm ved definerte hendelser.

Nattugla visuelt digitalt tilsyn
Digitalt tilsyn med Nattugla (Foto: Easymeeting)

Somnofy måler søvn, respirasjonsfrekvens, uro, forlatt seng og en rekke andre data uten at brukeren trenger å ha noe på kroppen. Somnofy gir også varsel dersom de målte verdiene ikke er optimale.

« Hepro er veldig glade for at Hepro er valgt til å levere neste generasjon digitalt tilsyn til kommuner på Sunnmøre. Hepros leveranse gjelder to nye produkter, som begge er utviklet i Norge, Nattugla og Somnofy. Dette er teknologi som vil sette kommunene i stand til å tilby gode helsetjenester til hjemmeboende og bruke helsefaglig kompetanse der den trengs mest,» forteller Geir Tore Jakobsen, adm.dir. i Hepro.