NETTBUTIKK
Aktivitet forutsetter muligheter for kommunikasjon og evne til forflytning med eller uten hjelpemidler eller hjelp. Vi leverer rullestoler, scootere og en rekke andre løsninger som skal bidra til å løse forflytningsproblemer.

Alt for mange er inaktive

«Aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap er viktig for alle mennesker gjennom hele livet, og er en nødvendig forutsetning for å kunne ha så god helse og funksjon som mulig», hevdet nylig Senter for omsorgsforskning i en forsknings- og kunnskapsrapport på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet.
Men statistikken er nedslående. Inaktivitet er et stort samfunnsproblem. Hele 10 prosent av befolkningen er anslått som fysisk inaktive. To prosent er sterkt overvektige. Disse tallene øker kraftig, og de totale samfunnsøkonomiske kostnadene er astronomiske. Vista Analyse AS har anslått at inaktivitet og overvekt vil koste det norske samfunnet ikke mindre enn 42,7 milliarder kroner i 2027. Slik er regnestykket:
3 milliarder kroner per år som følge av livsstilsykdommer (produksjonstap, behandlingskostnader og skattefinansieringskostnader (aldersgruppen 20-84 år).
4,7 milliarder kroner per år (QALY, individers tap av leveår med full kvalitet, aldersgruppen 20-84 år)
25,5 milliarder kroner per år som følge av at personer får en begrenset arbeidskapasitet og kan ikke jobbe som folk flest (produksjonstap, aldersgruppen 15-74 år).
9,5 milliarder kroner per år som følge av at personer med en begrenset arbeidskapasitet ender opp med uføretrygd (produksjonstap og kostnader ved skattefinansiering av trygd, aldersgruppen 15-74 år).

Hjelpemidler til forflytning

​Inaktivitet kan ha mange årsaker. Et av de vanligste er forflytningsproblemer. Hepro leverer en rekke hjelpemidler som kan bidra til økt mobilitet i hjemmet, på arbeidsplassen og på den sosiale arena.
Våre elektriske kvalitetsscootere gir deg mulighet til å komme deg ut av huset for å handle, kjøre deg en tur, eller for å treffe venner og familie. Scooterne egner seg først og fremst til ferdsel i nærområdet, til daglige gjøremål og til sosial omgang. Noen modeller kan du også ta med på lengre reiser med tog og fly.

Hepro AS leverer en rekke arbeidsstoler som er beregnet på mennesker med ulike behov, og også
støttestangen Gripo kan være et nyttig hjelpemiddel for mennesker med forflytningsproblemer. Dette er et solid og fleksibelt støtteredskap som gir trygghet ved oppreising og forflytning i hjemmet eller på arbeidsplassen. Gripo er meget enkel i bruk.

Krabat for barn og unge

Krabat Runner, size 1

Vår avdeling Krabat utvikler produkter som retter seg mot barn og unge. Produktene er aktiverende hjelpemidler som legger til rette for mestring og fremgang.
«Deltakelse i aktivitet og fellesskap er den konteksten hvor mennesker utvikler ferdighet og kompetanse, danner relasjoner og vennskap, oppnår mental og fysisk helse, uttrykker seg kreativt, utvikler identitet og finner mening og mål i livet», hevder Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser i rapport nr. 1 2018.
Krabat Runner er en kombinert sparkesykkel og gåsykkel for barn i alderen fire til åtte år. Sykkelen skiller seg fra tradisjonelle sparkesykler ved at den har tre hjul, noe som gir den større stabilitet og trygghet for brukeren. Med sammenleggbart styre og en egenvekt på seks kilo er det enkelt å ta med seg Krabat Runner i en bil.

Krabat Sheriff manuell rullestol

Krabat Sheriff er en aktiv barnerullestol til inne- og utebruk for barn fra to til 14 år. Rullestolen har et kompakt og moderne design som setter barnet i fokus. Den er lettkjørt og gir barnet stor bevegelsesfrihet. Den enda mer avanserte Krabat Sheriff Plus har et høyere komfortnivå enn Sheriff, og gir barn med større behov for støtte alle fordelene et sadelsete gir. Både Sheriff og Sheriff Plus er aktive barnerullestoler til både inne- og utebruk.

Krabat Pilot er et nyskapende krabbehjelpemiddel, som stimulerer til lek og deltagelse ved at barnet kommer opp fra gulvet. Krabat Pilot kan brukes fra barnet er rundt ni måneder. De fleste brukerne er mellom ett og fem år.

Avansert velferdsteknologi

Når vi snakker om deltakelse, mener vi rett og slett samhandling med andre mennesker. Nå finnes det ny teknologi som overkommer forflytningsproblemer og andre fysiske hindringer. Det som ofte betegnes som «varm teknologi» er i rivende utvikling, og det kommer stadig nye produkter som gjør hverdagslivet lettere for mennesker som trenger det. Flere av disse løsningene er spesielt utviklet for å motvirke ensomhet.

Et av disse er det banebrytende systemet KOMP. Dette er en skjerm med kun én knapp, laget spesielt for de som ikke mestrer smarttelefoner og nettbrett. Med KOMP kan hele familien enkelt koble seg via en app, og sende bilder, meldinger og gjennomføre toveis videosamtaler til bestemor eller bestefar. Gjennom bildestrømmen i KOMP-appen kan hele familien holde seg oppdatert på som skjer. På den måten blir KOMP et sosialt nettverk for hele familien.

Vi leverer også avanserte IT-løsninger med fokus på kommunikasjon, planlegging, organisering, struktur, overblikk og kunnskapsdeling.

Smarte løsninger

Velferdskalender gir bedre oversikt

Løsningen kan benyttes av mennesker som bor på sykehjem, i omsorgsboliger eller i hjemmet. Tanken bak velferdskalenderen er at denne kan hjelpe til med å holde oversikt over egen hverdag, kommunikasjon og sosialisering, og at tjenestemottakeren føler at de i større grad er deltagere i sitt eget liv. Kalenderen kan benyttes som et verktøy mellom tjenestemottakeren, ansatte på for eksempel et sykehjem, pårørende seg imellom og deres kommunikasjon mot tjenestemottaker, i tillegg til frivillige ressurser.

Kommunikasjonsrobot ser, hører og snakker for barnet

Kommunikasjonsrobot for barn er barnets øyne, ører og stemme i klasserommet når de selv ikke har anledning til å være til stede. Roboten gir barn med langtidssykdom muligheten til å se, høre og snakke med sine klassekamerater som om de var i klasserommet. Dette foregår gjennom en sikker app. Hvis barnet ønsker å rekke opp hånda for å svare på et spørsmål kan han eller hun trykke på en knapp, og robotens hode vil lyse hvitt.

Les mer om kommunikasjonshjelpemidler her.