NETTBUTIKK
Det er ikke alltid like lett å vite om en person med nedsatt funksjonsevne trenger hjelpemidler, hva personen trenger, hva som fins og hvordan man skal gå frem for å anskaffe et hjelpemiddel. Vi gir dere derfor informasjon om NAV hjelpemiddelsentral og en guide til søknadsprosessen.

Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere praktiske problemer for personer med nedsatt funksjonsevne.

Et hjelpemiddel er ikke et mål i seg selv, men skal bidra til å løse praktiske problemer og må ses i sammenheng med andre tiltak. Den beste løsningen er ofte en kombinasjon av flere tiltak. Enkle endringer i omgivelsene eller omlegging av arbeidsmetoder er ofte bedre enn mange hjelpemidler. Motivasjon og aktiv deltakelse er en forutsetning for at hjelpemidlet skal fungere tilfredsstillende.

Mer om hva som omfattes som hjelpemidler kan du lese om på NAV sine hjemmesider.

Hvordan få tak i hjelpemidler?

Har du behov for hjelpemidler kan du få tak i dette på ulike måter.

Det mest vanlige er å få innvilget dette fra NAV, men det er også mulig å kjøpe dette som privatperson, eller gjennom kommunen du bor i.

NAV Hjelpemiddelsentral

Hva er NAV Hjelpemiddelsentral?

Nav hjelpemiddelsentral har et overordnet ansvar til å delegere og tilrettelegge hjelpemidler til funksjonshemmede i hvert fylke. NAV kjøper og eier hjelpemidler fra ulike leverandører og låner de ut til barn, ungdom og voksne med nedsatt funksjonsevne og et langvarig behov. Dette formidles via Hjelpemiddelsentralen, som i tillegg er et ressurs- og kompetansesenter og bistår med blant annet rådgivning, veiledning, tilrettelegging og opplæring. Det finnes ett hjelpemiddelsentral i hvert fylke. Som følge av ny fylkesfordeling i 2020, har det nå også blitt nye navn på sentralene som i hovedsak følger de nye fylkene. Se liste over Hjelpemiddelsentralene nederst på denne siden.

Rammeavtaler

NAV inngår rammeavtaler med ulike leverandører i noen produktområder. Dette er det nasjonale sortimentet av hjelpemidler. Når man søker på et hjelpemiddel via NAV hjelpemiddelsentral gjøres det en vurdering om et av hjelpemidlene på rammeavtale dekker behovet. I mange tilfeller finnes det ikke hjelpemidler på rammeavtale som gjør det, og man kan da søke om dispensasjon for å kjøpe inn andre hjelpemidler.

Hva kan man søke om?

Det finnes ingen fullstendig liste over alle hjelpemidlene, men på Finnhjelpemiddel.nav.no finner man et utvalg av forskjellige hjelpemidler som også er satt i ulike kategorier.

Hvilke Hepro produkter er på rammeavtale?

Hepro har rammeavtale på:

Utover det kan man søke Pilot og Pirat på dispensasjon samt Bariatriske (XXL) produkter i mange kategorier.

Dere finner alle produktene i Hjelpemiddeldatabasen HER.

Hvem kan få hjelpemidler?

For å få innvilget et hjelpemiddel fra NAV må du ha “en varig (over 2 år) og vesentlig redusert funksjonsevne”. Har du derimot et kortere behov, kan du ta kontakt med helsetjenesten i din kommune.

Hvordan søker man om hjelpemidler?

Har du behov for et hjelpemiddel kan du ta kontakt med en ergoterapeut i din kommune. Hvis det ikke fins ergoterapeut i din kommune, kan du ta kontakt med din fastlege eller fysioterapeut. Vi anbefaler uansett at du tar kontakt med helsepersonell i kommunen der du bor slik at du kan få en god vurdering og oppfølging.

Prosessen går ofte slik:

 • Ta kontakt med ergoterapeut eller fysioterapeut i din kommune.
 • Terapeuten vil hjelpe deg med en vurdering i forhold til hva slags behov og hjelpemiddel som kan være nødvendig.
 • Når dere har kommet frem til hvilket hjelpemiddel som kan være aktuelt for deg, hjelper terapeuten deg med å søke om utprøving av hjelpemiddelet, eller tar direkte kontakt med hjelpemiddelfirma (litt ulik praksis ved de forskjellige hjelpemiddelsentralene).
 • Det blir satt en dato der terapeut fra kommunen, terapeut/produktspesialist fra hjelpemiddelfirma, bruker og evt. pårørende møtes for en utprøving. Dette blir ofte gjort på hjelpemiddelsentralen, hjemme, eller kontoret til kommuneterapeuten.
 • Dersom utprøvingen var vellykket, sender terapeuten inn en søknad til NAV Hjelpemiddelsentral.
 • Blir søknaden godkjent får hjelpemiddelfirma en bestilling, produktet blir produsert og sendt til NAV Hjelpemiddelsentral og deretter ut til bruker (prosessen kan variere noe fra de ulike hjelpemiddelsentralene, forhør deg derfor med terapeut).

Hva trenger terapeuten for å søke?

nav.no finner terapeuten rett skjema for å søke om hjelpemiddelet. Ulike hjelpemidler har ulike søknadsskjemaer.

 • En positiv utprøving (man kan fortsatt søke uten utprøving, men det er ofte et pluss å ha prøvd hjelpemiddelet før man søker)
 • Et søknadsbrev med argumenter for valg av hjelpemiddel
 • Signatur fra bruker/verge
 • Tilbud fra hjelpemiddelfirma
 • Legeattest (hvis ikke dette er sendt inn tidligere)

Mer om prosessen for å få tak i et hjelpemiddel kan du lese her.

Kontaktinformasjon til hjelpemiddelsentralene

NAV hjelpemiddelsentral Agder
Besøksadresse: Skytterheia 1 4790 Lillesand
Epost: nav.hot.agder@nav.no
Telefon: 40 70 28 10. Åpningstider tlf: kl.10.00-14.00

NAV hjelpemiddelsentral Innlandet Gjøvik (tidligere Oppland)
Besøksadresse: Bondelivegen 5, 2816 Gjøvik
Epost: nav.hjelpemiddelsentral.oppland@nav.no
Telefon: 40 70 28 05. Åpningstider tlf: Kl. 09.00-15.00
Åpningstider for besøkende: Kl. 09.00-15.00

NAV hjelpemiddelsentral Elverum (tidligere Hedmark)
Besøksadresse: Hamarvegen 112, 2406 Elverum
Epost: nav.hjelpemiddelsentral.hedmark@nav.no
Telefon: 40 70 28 04. Åpningstider tlf: Kl. 09.00-15.00
Åpningstider for besøkende: Kl. 09.00-15.00

NAV hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal
Besøksadresse: Langrabben 4, 6013 Ålesund
Epost: nav.hjelpemiddelsentral.moreogromsdal@nav.no
Telefon: 40 70 28 15

NAV hjelpemiddelsentral Nordland
Besøksadresse: Haakon VII gate 98, 8004 Bodø
Epost: nav.hjelpemiddelsentral.nordland@nav.no
Telefon: 40 70 28 18. Åpningstider tlf: Kl.09.00-14.30
Åpningstider for besøkende: kl. 09.00- 14.30

NAV hjelpemiddelsentral Oslo
Besøksadresse: Kabelgata, 0580 Oslo
Epost: nav.hot.oslo@nav.no
Telefon: 40 70 28 03. Åpningstider tlf: Kl.09.00-15.00
Åpningstider for besøkende: kl. 08.00- 15.00

NAV hjelpemiddelsentral Rogaland
Besøksadresse: Svanholmen 7, 4313 Sandnes
Epost: nav.hjelpemiddelsentral.rogaland@nav.no
Telefon: 40 70 28 11. Åpningstider tlf: Kl.09.00-11.00 og 12.00-14.00
Åpningstider for besøkende: kl. 09.00- 14.30

NAV hjelpemiddelsentral Troms og Finnmark – Lakselv (tidligere Finnmark)
Besøksadresse: Peder Sivertsens vei 20, 9700 Lakselv
Epost: nav.hjelpemiddelsentral.finnmark@nav.no
Telefon: 40 70 28 20. Åpningstider tlf: Kl. 09.00-14.30
Åpningstider for besøkende: Kl. 09.00-14.30

NAV hjelpemiddelsentral Tromsø (tidligere Troms)
Besøksadresse: Stakkevollvegen 49-51, 9010 Tromsø
Epost: nav.hjelpemiddelsentral.troms@nav.no
Telefon: 40 70 28 19. Åpningstider tlf: Kl. 09.00-14.30
Åpningstider for besøkende: Kl. 09.00-14.30

NAV hjelpemiddelsentral Trøndelag- 2 lokasjoner- Levanger og Trondheim
Besøksadresse: Levanger: Kirkegata 2C, 7600 Levanger og Trondheim: Brøttemsvegen 105, 7093 Tiller
Epost: nav.hjelpemiddelsentral.trondelag@nav.no
Telefon: 40 70 28 16. Åpningstider tlf: Kl.09.00-13.00 (felles tlf)
Åpningstider for besøkende: kl. 09.00- 15.00 (Levanger) og 09.00-14-30 (Trondheim) Stengt fra 11.00-11.30.

NAV hjelpemiddelsentral Vestfold og Telemark – Telemark (tidligere Skien og Sandefjord)
Besøksadresse: Rødbølveien 26, 3270 Larvik
Epost: nav.hjelpemiddelsentral.telemark@nav.no
Telefon: 40 70 28 08. Åpningstider tlf: Kl. 09.00-15.00
Åpningstider for besøkende: Kl. 09.00-15.00

NAV hjelpemiddelsentral Vestland (tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane) – 2 lokasjoner – Bergen og Førde
Bergen:
Epost: nav.hjelpemiddelsentral.hordaland@nav.no
Telefon: 40 70 28 12. Åpningstider tlf: Kl. 10.00-14.00
Førde:
Epost: nav.hjelpemiddelsentral.sognogfjordane@nav.no
Telefon: 40 70 28 14

NAV hjelpemiddelsentral Vest-Viken (tidligere Buskerud og Asker)
Besøksadresse: Buskerudveien 126, 3027 Drammen
Epost: nav.hjelpemiddelsentral.buskerud@nav.no
Telefon: 40 70 28 06. Åpningstider tlf: Kl.09.00-15.00
Åpningstider for besøkende: kl. 09.00- 15.00

NAV hjelpemiddelsentral Øst-Viken (tidligere Østfold)
Besøksadresse: Gamle Tindlund vei 3, 1718 Greåker
Epost: nav.hjelpemiddelsentral.ostfold@nav.no
Telefon: 40 70 28 01. Åpningstider tlf: Kl.09.00-15.00
Åpningstider for besøkende: kl. 08.00- 15.00