NETTBUTIKK

Komplette baderom: Hepro er leverandør av Gaius komplette baderom

Hepro er stolt forhandler av komplette baderomsløsninger med Gaius-produktene til finske Korpinen.

Små detaljer utgjør en stor forskjell

Den ideelle Gaius-baderomsenheten består av førsteklasses innredning og utstyr som er omhyggelig plassert for å oppnå optimal nytteverdi.

Alle detaljer, fra belysning til fargevalg til materialer og design, fremmer brukerens uavhengighet og reduserer assistentenes arbeidsmengde.

Forbedret uavhengighet, redusert arbeidsbyrde

Plasseringen av innredningen og hjelpeutstyr i Gaius komplette baderom er grundig utforsket og utprøvd med tanke på behovet for både brukere og pleiepersonale.

Gaius-løsningene fremmer eldre og andre forflytningshemmedes uavhengighet i baderom og toalettanlegg, noe som reduserer assistentenes og pleiepersonalets arbeidsbyrde.

Funksjonelt, trygt og ergonomisk

Gaius komplette baderom er designet med spesielt hensyn til ergonomi, både for brukere og assistenter. Det er brukt avanserte løsninger for å øke sikkerheten og minimere risikoen for fall og andre ulykker.

Valg av farger på produktene, bruken av indirekte lys og den mye bakgrunnsfargen i baderommet gjør det enkelt å vurdere avstand og rom, unngå refleksjon og således redusere risikoen for unøyaktige tolkninger.

Veloverveid og økonomisk bruk av plass

Veloverveide, funksjonelle baderomsenheter er dessuten kostnadseffektive. I våtrom betyr hver innspart kvadratmeter lavere totalkostnader.

Ta kontakt for å vite mer om Gaius komplette baderom