NETTBUTIKK

Velferdsteknologi er i kraftig vekst, både her hjemme, internasjonalt og hos hjelpemiddelprodusenten Hepro AS. I løpet av få år har Rognan-bedriften blitt en av landets største på denne type teknologi, som allerede har revolusjonert omsorgstjenesten i mange av landets kommuner.

“For oss handler velferdsteknologi om å skape trygghet, mestring, trivsel og gode hverdager. Det er en kombinasjon av flinke folk, riktige teknologiske valg og tillit hos fremoverlente kommuner som har gjort at vi allerede nå er blant de største og toneangivende aktørene på dette området i Norge.” Sier lederen for Hepro sin avdeling for velferdsteknologi, Irene Dybdahl.

Rivende utvikling

Det var nærværende administrerende direktør for Hepro AS, Geir Tore Jakobsen som sørget for at hjelpemiddelprodusenten etablerte en egen avdeling for velferdsteknologi i desember 2015.

– Hepro AS har alltid vært en fremtidsrettet bedrift, og vi har tradisjon for å snu oss raskt hvis vi ser at det finnes nye muligheter for å kunne tilby kundene våre mer verdighet, trygghet og mestring. Dessuten åpner denne teknologien for løsninger som er verdifulle supplement for kommunale omsorgstjenester, som vil få enda større belastninger i årene som kommer, sier Jakobsen, som ikke hadde sett for seg at den nye avdelingen skulle vokse så raskt som den faktisk har gjort.

– Det har vært en rivende utvikling, og velferdsteknologiavdelingen har blitt veldig viktig for oss. Den ble et nytt ben å stå på, og er viktig for helheten i tilbudet til Hepro AS. 

Geir_Tore_Jakobsen_Hepro_AS
Geir Tore Jakobsen, adm.dir. i Hepro

På vei ut i verden

– Hepro sin velferdsteknologiplattform er ute i Europa også. Dette er en satsing som hele AddLife er en del av gjennom våre søsterselskaper i deres respektive land. Blant annet har vi vunnet store kontrakter i Sverige den senere tid. Vi er også godt i gang i UK, forteller Jakobsen.

– Verden er endret de siste to årene. Nå ser man i stor grad til Norge på måten norske kommuner anskaffer plattformløsninger som gir verdier for hele kommunen, i motsetning til produktbaserte teknologier, som resulterer i mange leverandører med frittstående løsninger. Ofte er det slik at disse ikke enkelt snakker sammen, sier Geir Tore Jakobsen, som gir stor annerkjennelse til norske kommuner for at man ser verdiene i en felles løsning for hele kommunen og også på tvers av kommunene.

Ros til norske myndigheter

Geir Tore Jakobsen overlot ansvaret for velferdsteknologiavdelingen til Irene Dybdahl ved siste årsskifte. Hun har vært med helt siden oppstarten i 2015, og fungert både som kundeansvarlig og salgsleder før hun altså nylig overtok lederansvaret for hele avdelingen.

Irene Dybdahl kan fortelle at avdelingen passerte 100 millioner kroner i omsetning med god margin i 2020.

– Vi har lykkes enormt med det vi har gjort så langt, og vi er allerede blant de største her i landet i vår bransje. 160 av landets kommuner har allerede tatt i bruk avanserte løsninger fra Hepro AS, og vi er i forhandlinger med enda flere. Og gjennom morselskapet vårt, AddLife, er løsningene våre nå på vei ut i verden. De er overbeviste om at vår teknologi vil ha like stor gjennomslagskraft ute på det internasjonale markedet som her hjemme, sier Dybdahl, som understreker at offentlige instanser har spilt en sentral rolle når Norge nå er i førersetet når det gjelder velferdsteknologi.

Irene Dybdahl, avdelingsleder i Teknologiavdelingen
Irene Dybdahl, avdelingsleder i Teknologiavdelingen

– Myndighetene har vært en viktig medspiller for oss, ikke minst gjennom det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, og Husbanken, som har bidratt til finansiering. Dessuten har mange av kommunene gjennomført kjempestore kompetanseløft, og har et ønske om å levere stadig bedre omsorgstjenester, roser avdelingslederen.

sykehus korridor tablet

Hepro Respons

Også Kristoffer Gotaas Holth kan fortelle om en vekst som har overgått all forventning, selv for en ambisiøs salgsleder i avdeling for velferdsteknologi. Han kom til Hepro AS i 2019, etter, som han sier, «å ha tapt et anbud mot dem». Salgslederen forteller om en liten, men ambisiøs avdeling med høy kompetanse og høye målsettinger.

– Vi var bare fem på avdelingen da jeg begynte. Nå er vi 20, og vi må utvide hele tiden. Men uansett hvor mye og hvor raskt vi vokser, så er det en utpreget følelse på avdelingen at vi sitter i samme båt og ror samme vei. Bare enda fortere enn før.

Det er Hepro Respons som er det viktigste produktet i porteføljen til Gotaas Holth og kollegene hans, og som nå blir tatt i bruk over stadig større deler av kommune-Norge.

– Hepro Respons er en sømløs og skalerbar plattform for all velferdsteknologi. Løsningen leveres som en skybasert tjeneste, og består av en responssenterløsning, velferdsteknologiplattform og et administrasjonsverktøy. Alt i en og samme løsning, sier salgslederen, og forteller at plattformen er basert på såkalt åpen arkitektur, som gjør at den enkelt kan integreres med andre, frittstående løsninger.

– Hepro AS har mer enn 33 års erfaring med å utvikle skreddersydde produkter, og vi vet derfor at brukervennlighet er nøkkelen til suksess. Vår oppgave er å forstå behovene til tjenestemottakerne, og samtidig jobbe med god implementering av velferdsteknologi i helsetjenesten. Basert på tilbakemeldinger fra våre kunder jobber vi kontinuerlig med forbedring og videreutvikling av Hepro Respons slik at vi kan tilby en løsning som passer til alle behov, uansett størrelse eller omfang, sier Kristoffer Gotaas Holth.