NETTBUTIKK
Nybygg av lege- og helsesenter på Nidarvoll i Trondheim. Selve byggingen startet juni 2021 med en beregnet byggeperiode på 21 måneder til en anslått kostnad på 310 MNOK og med et brutto areal på 10 000 m² (tall fra Produktfakta). Bygget har 72 rehabiliteringsplasser, treningsarealer, behandlingsrom, administrasjon og parkeringskjeller.

Byggherre er Trondheim Eiendom Utbygging. Arkitekt er Per Knudsen Arkitektkontor AS. Prosjektet er utført i form av samspillsentreprise som håndteres av Skanska Norge AS Avd. Midt-Norge som er totalentreprenør. Som VVS-entreprenør er K Lund AS engasjert. Hepro AS er leverandør av baderomsutstyr til alle 72 baderommene.

Bygget er et rehabiliteringssenter for personer som har vært utsatt for ulykker, og kommer direkte fra St. Olavs hospital etter behandling. Formålet er at pasientene skal være på senteret i 3 uker for å få opptrening før man reiser hjem. Utstyret som er benyttet er ment å ivareta brukergruppen på best mulig måte og i den forbindelse var brukertilpasset baderomsutstyr fra Hepro en god løsning.

Hepro sine komplette baderomsløsninger er utformet med tanke på brukere med funksjonsnedsettelse og spesielle behov samtidig som det avlaster pleiepersonell. Løsningen er både funksjonelt og attraktivt designet. Fremmer daglige aktiviteter og evne til å klare trygt selv.

Løsningen til Nidarvoll-prosjektet består av elektrisk hev- og senkservant med kombinert skapløsning, speil og lys. I tillegg er det levert elektrisk hev- og senktoalett, støttehåndtak på vegg og dusjløsning. Alle servantkraner og dusjbatterier er også levert av Hepro samt alt tilbehør.

Ifølge totalentreprenøren K-Lund ble Hepro valgt som baderomsleverandør da kravene til baderommene gjorde at vi måtte ha utstyr som er utformet spesielt for brukere med funksjonsnedsettelse. Hepro viste seg å ha den beste kvaliteten opp mot formålet til bygget.

«Fra tidlig fase gikk prosjektet godt. Dialogen mellom oss i K-Lund og Hepro var god, og de bisto med å finne gode løsninger. Oppgradering til Breeam standard gikk problemfritt. Det var fint å ha en samarbeidspartner som tar eierskap i prosessene fra A til Å. Dette ga trygghet inn i byggefasen,» forteller Aleksander Wiggen, prosjektleder for K-Lund.

Han forteller videre at samarbeidet med Hepro var upåklagelig.

«Det var god dialog hele veien med hyggelig og fremoverlent personell. Rådgiver William Ildahl fra Hepro bisto med prosjektet fra tidlig prosjekteringsfase til utførelse. Produktene er gode og har høy kvalitet. Av 72 bad var det særs få avvik på kvalitet som måtte utbedres. Dette tyder på gjennomgående god kvalitet.»

På spørsmål om hvordan montering og gjennomføring av montasje på byggeplassen opplevdes svarer Wiggen:

«Vi kjøpte ferdig pakke av Hepro, som inkluderte montering. Dette var en strålende løsning som virkelig lettet bekymringene i en hektisk sluttfase på bygget. Montørene tok eierskap til prosessen, som førte til at vi nesten i sin helhet slapp oppfølging av monteringen. Dette styrte Hepro selv med egen prosjektkoordinator, Anne-Lena Ekström i spissen.»

HeproBad
Komplette baderomsløsninger fra Hepro

Vi vil definitivt benytte Hepro ved neste anledning. Hepro er ekstremt gode på kvalitet og pris, og oppfølgingen har vært så god at man slipper bekymringer.» Aleksander Wiggen, K-Lund AS.

Hepro takker for oppdraget og for meget godt samarbeid i prosjektet med alle involverte parter. Samspillet mellom de ulike fagene på byggeplass har vært enestående. «Våre montører fra JS Service AS opplevde god samhandling og profesjonell gjennomføring. Vi vil også berømme samarbeidet mellom Monteringsselskapet, JS Service og Hepro sin service- og prosjektkoordinator Anne- Lena Ekström. Godt samarbeid i alle ledd gir gode resultater til det beste for våre kunder, oppdragsgiver og brukere av våre baderomsløsninger,» legger Sarita H. Betin, avdelingsleder for Hepro Bad til.

Les mer om baderomsløsninger fra Hepro