NETTBUTIKK
Hepro AS er i full gang med å levere pasientvarslingssystem til bo- og aktivitetstilbud, institusjon og kommunale omsorgsboliger i Bodø kommune. Over en periode på fire år er det planlagt utbytting av slike systemer på cirka 10 kommunale lokasjoner. Fire av dem er allerede igangsatt.

Hepro AS vant i 2021 et anbud om leveranse av pasient- og ansattevarslingssystem til bo- og aktivitetstilbud, institusjoner og kommunale omsorgsboliger i Bodø kommune.
Avtalen skal ha en varighet på maksimalt fire år. I denne perioden er det planlagt utbytting av pasient- og ansattevarslingsanlegg på ca. 10 kommunale lokasjoner. I tillegg skal Røst og Rødøy kommune kunne benytte rammeavtalen, gjennom etablerte samarbeidsavtaler med Bodø kommune.

“Hepro ble valgt som leverandør da det var den leverandøren som scoret best på de fastsatte tildelingskriterier i anskaffelsen”, sier Anette Skogstad, som er rådgiver i Forvaltnings- og utviklingsteam ehelse (ForUT) i Bodø kommune.

Skogstad forteller om et godt samarbeid med Hepro AS.
“Vi hadde varierende behov, og trenger anlegg som er både er fremtidsrettet og kan tilpasses ulike og endrende behov. I tillegg er det svært viktig at RoomMate kan integreres i løsningen, samt integrasjon mot Velferdsteknologisk knutepunkt. Vi opplever leveranser av god kvalitet, samt en prosjektmetodikk som er lik ved alle leveranser. Dette gjør leveransene mer forutsigbare for oss som kunde. Samtidig er det fint å forholde seg til samme prosjektorganisasjon ved hver leveranse.”

Ukentlige statusmøter

Det er særlig Key Account Manager Trond Haakonsen og prosjektleder Kenneth Sundvoll fra Hepro AS som har sørget for leveransene til Bodø kommune. Stadiontunet sykehjem var den første lokasjonen som tok i bruk den nye løsningen i juni 2022. Sentrum sykehjem er det foreløpig siste prosjektet som er levert.

“Jeg kommer inn i prosjektet når Trond og de andre i salgsteamet er ferdige med sin del av jobben og leveransen er spesifisert”, forteller prosjektleder Sundvoll.
“Det er jeg som har ansvaret for alt det tekniske og som sørger for å planlegge detaljene sammen med kunden. Vi har ukentlige statusmøter gjennom hele prosjektet for å passe på at alt går som det skal. Det er også mitt ansvar å sørge for at elektrikerne og andre underleverandører gjør jobben slik vi har avtalt. Vi møter innimellom på små utfordringer underveis, men sammen med oppdragsgiver og underleverandører løser det seg som oftest på en god måte. Det har det også gjort i de fire prosjektene vi til nå har levert her i Bodø”, forteller Kenneth Sundvoll.

Innovativt og fremtidsrettet system

Ifølge Trond Haakonsen er det et innovativt og fremtidsrettet system Bodø kommune nå installerer på sine institusjoner og sykehjem.
“Hjertet i løsningen er et pasientvarslingsystem som Hepro selv har utviklet. Med dette kan brukerne tilkalle hjelp fra helsepersonale når de har behov for det. Løsningen har en posisjoneringsfunksjon som gjør det raskt og enkelt for pleierne å finne brukeren som har behov for assistanse. Skulle en tjenestemottaker utløse alarm et annet sted enn sitt eget rom, vil denne bli posisjonert på nærmeste posisjoneringsnode, for eksempel på et oppholdsrom eller i en korridor. Løsningen fungerer også som vandrealarmsystem, slik at dersom en tjenestemottaker går ut av avdelingen eller ut gjennom en av utgangene, så kan det utløses en alarm. Dette gjør at tjenestemottakere ikke forsvinner ut av bygningen eller avdelingen uten at det blir oppdaget. Posisjoneringsfunksjonen ved utløst alarm gjelder også for pleierne, altså at om de trykker på sin alarmknapp så får kollegaene varsling på sine mobiltelefoner og kan se hvor pleieren befinner seg, sier Haakonsen, og forteller at også varslingsensoren RoomMate er en del av leveransen til flere av sykehjemmene i Bodø kommune.”

Adgangskontroll gir avslappet samliv

Bodø kommune har bestilt adgangskontroll på to lokasjoner, som begge skal ferdigstilles rett over sommeren.
“Løsningen skal sørge for at beboere får tilgang til sitt eget rom, men ikke nødvendigvis til andre tjenestemottakeres rom, eller de ansattes områder. Med bare en lett berøring av dørhåndtaket kontrolleres adgangsrettighetene til brukeren, og døren åpnes på et sekund.
Utenfra kan dørene kun åpnes med autorisasjon, men innenfra er de alltid åpne. Beboerne er altså ikke innesperret”, sier Trond Haakonsen, og forteller at helsepersonalet rapporterer færre hendelser med denne løsningen.

“De får mer tid til å ta seg av pasientene. Det er ikke noe press i det daglige arbeidet og det fører til et avslappet samliv på sykehjemmet. All adgang er kontrollert og kan enkelt programmeres.
Alle tjenestemottakere har teknologi fysisk på seg i form av alarmsmykke eller armbånd som gjør at de kan komme inn på sitt eget rom. I tillegg er vandrealarmfunksjonalitet innebygd i teknologien som posisjonerer personen ved utløst alarm.
“Løsningen leveres også med brannstyring, slik at beboerdører åpnes automatisk ved brann. Dørene er uansett mulig å åpne fra innsiden, men noen ganger trenger beboere assistanse.
I tillegg sørger løsningen for at de heller ikke får adgang til områder som kan utgjør en fare, som skyllerom, lager eller vaskerom. For de ansatte benyttes løsningen også for å sikre at tjenestemottakere ikke kommer seg inn på vaktrom eller garderober.”

Mobil enhet og alarmsmykke. Foto: Rune Nilsen

God dialog hele veien

Både Haakonsen og Sundvoll er fulle av godord om ForUT og Bodø kommune.

“Vi har møtt flinke folk som forstår mye om teknologien og hvilke muligheter som finnes med moderne velferdsteknologi”, roser Trond Haakonsen, og Kenneth Sundvoll er helt enig.

“Vi har hatt en veldig god dialog med kunden hele veien. Det er de samme dyktige folkene vi har å forholde oss til på alle prosjektene, og det gjør naturligvis jobben mye enklere. Det er en ryddig kunde å forholde seg til, som alltid gjør sin del av jobben med hensyn til tidsfrister og slike ting”, sier Sundvoll, som nylig gjennomførte opplæringsøkter for pleierne og superbrukere over tre dager slik at alle får muligheten til å delta og få en god innføring i løsningen.

“Det er det siste vi gjør før systemet blir tatt i bruk. Alle pleierne får et kurs med en gjennomgang av alle funksjonene, slik at de blir trygge på å bruke systemet. Bodø kommune har også tegnet abonnement på en del moduler i læringsplattformen SkillAid, og vi bruker å trøste pleierne at når de har glemt det jeg har fortalt dem i dag, så finner de svaret på mobiltelefonen den dagen de trenger det. Mobilen og Hepro-appen med SkillAid er det eneste de trenger. SkillAid er vi glade i alle sammen”, smiler Sundvoll.

Mobile enheter som blir brukt av ansatte. Foto: Rune Nilsen