NETTBUTIKK

Fikk tilrettelegging i hjemmet

Som de fleste barn med CP, har Peder problemer med grovmotorikken. Dette gjør det vanskelig for han å krabbe, gå, sitte og springe. Selv om han klarer mye selv, har han aldri kunnet gå i trappen på egenhånd. Da familien kom over AssiStep, var det likevel håp for at han kunne gjøre nettopp dette.

De søkte om støtte fra NAV for å tilrettelegge hjemmet for Peder.

Ikke nok med at det å få AssiStep har gjort at han kan gå trappen selv, i stor fornøyelse for Peder, men det har også bedret hans funksjon ellers. I følge moren har både kjernemuskulaturen og kroppsholdningen blitt bedre som følge av at han bruker AssiStep hjemme.

“Etter at Peder fekk AssiStep har me merka stor forskjell når han går i vanlege trapper. Han har meir styrke i kjernemuskulaturen og kroppsholdningen har blitt mykje betre.”

Mor til Peder
Peder (6) bruker AssiStep

Hva er Cerebral parese

Cerebral parese (CP) er en samlebetegnelse på en rekke tilstander med endret motorisk funksjon, og skyldes en skade i den umodne hjerne (fra fosterliv til fylte 2 år). Et viktig kriterie for diagnosen er at hjerneskaden ikke blir verre, men er statisk (ikke fremadskridende). Hvilke utslag diagnosen gir, avhenger av skadens størrelse og lokalisasjon. 2–3 av 1000 barn som fødes har eller får CP.