NETTBUTIKK

Vi møter Anette Samuelsen på hennes kontor i Lyngen Kommune, her har hun vært ansatt som ergoterapeut siden 2005. De siste 4 årene har hun vært frikjøpt fra sine vanlige arbeidsoppgaver for å være koordinator innen velferdsteknologi. Denne stillingen har vært et viktig kriterie for at kommunen skulle lykkes med innføring av velferdsteknologi. Anettes hovedansvar er å få velferdsteknologi innført som en naturlig del av helse- og omsorgstjenesten, både for hjemmeboende og beboere på sykehjem og andre institusjoner.

Det ligger mange års hardt arbeid bak suksessen hun kan vise til i dag, der velferdsteknologi er tilpasset brukernes behov og helsepersonell har sine arbeidsrutiner godt integrert i Hepro Respons App.
Lyngen er en liten kommune og det gjør at Anette har mulighet til å være involvert i hele prosessen – Fra søknad om helsetjeneste kommer inn, til avgjørelse av riktig teknologi sammen med helsepersonell og til innføring hos beboer.

Anette Samuelsen, Lyngen kommune
Anette Samuelsen, Lyngen kommune

“Vi har som mål at beboerne våre skal få bo hjemme så lenge som mulig, og i den sammenheng har jeg i flere år vært på utkikk etter et tilsynskamera med integrert 4G.” forteller Anette.

“De fleste eldre har ikke eget nettverk, så løsningen vi søkte etter måtte ha 4G, samt være så enkel å sette i drift at vi kunne håndtere dette på egenhånd. Vi ble introdusert for Nattugla i 2020 og etter kort tid fikk vi testet den på en beboer i nittiårene, som var positiv til å prøve ut ny teknologi. Beboeren skjønte formålet med Nattugla og så fordelen med å slippe å bli forstyrret på natta.”

Anette forteller at “Vi brukte rundt 30 minutter på å få den installert, da hadde vi i tillegg fått pratet med beboeren. Hele prosessen, fra oppsett i administrasjonspanelet, til ferdig oppskrudd kamera hos beboer, er så enkel at dette tar våre superbrukere seg av – vi er ikke avhengig av andre for å få Nattugla i drift.”

“Nattugla er fullt integrert i Hepro Respons og det gjør at vi slipper ekstra opplæring av helsepersonell, som allerede er godt kjent med Hepro Respons. De gjør planlagte tilsyn, dette gir oss god kvalitetssikring på helsetjenestene.”

Innføring av Nattugla har gitt mer trygghet for helsepersonell, de får gjort tilsyn oftere enn de ville hatt mulighet til ved fysisk tilsyn. Lyngen er en langstrakt kommune og det er mange timer spart for helsepersonell. I tillegg setter de pris på at de unngår unødvendig støy for både beboer og naboer.

Nattugla bidrar til at beboerne føler seg trygge og at de kanskje kan bo hjemme litt lengre enn de ville hvis vi ikke hadde hatt Nattugla. For beboere oppleves dette som en god tjeneste og de slipper å få forstyrret nattesøvnen. Vi utfører også fysiske tilsyn og da vi besøkte en beboer lurte hun på om vi kom innom fordi hun ikke hadde vært i senga da vi gjorde tilsyn via Nattugla. Hun forklarte at hun bare hadde vært på toalettet. – Det viser at beboerne skjønner hvordan tjenesten fungerer.

Vi har mange spreke seniorer i kommunen og vi ønsker at de skal få bo hjemme så lenge de ønsker. Digitale verktøy, som er integrert i Hepro Respons, hjelper oss med å tilby teknologi som bidrar til at de kan bo hjemme så lenge som mulig. Både pårørende, beboere og helsepersonell ser verdien av velferdsteknologi og er positive til den. At Nattugla kun benyttes på planlagte tidspunkt gir økt trygghet for beboer, som vet ca. klokkeslett vi gjør tilsyn og ikke minst til pårørende, som vet at vi gjør flere tilsyn per natt.”

Nattugla
Digitalt tilsyn med nattugla

“Den største gevinsten med Nattugla er å slippe å vekke beboere ved tilsyn. Vi har god kontroll, selv om vi ikke er der fysisk,” forteller Anette.

Om 5 år har Lyngen, som de fleste andre utkantkommuner, en større andel eldre innbyggere.

“Men jeg er ikke bekymret for fremtiden. Vi har mange spreke seniorer og med tilpasset velferdsteknologi skal vi bidra til at de kan klare seg selv hjemme, lengst mulig.”, forteller Anette.

“Vi er igang med arbeidet med Helse- og omsorgsplan, og vi tar med oss mye lærdom fra innføring og bruk av teknologi, som en del av det fremtidige helsetilbudet i Lyngen kommune.”

Se hele intervjuet med Anette