NETTBUTIKK

Hepro er en ledende leverandør og utvikler av tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi rettet mot barn, ungdom og voksne. Vårt selskap er ISO-sertifisert etter 9001 og 14001 og følger medisinsk-tekniske direktiver og informasjonssikkerhetsnormer som grunnlag for vårt arbeid. Vi verdsetter lekenhet, ærlighet, raushet og har en kultur preget av fremoverlente kollegaer.

Vi er et selskap i stor utvikling innen teknologi og hjelpemiddelsegmentet, samt på eksportmarkedet. Head of Compliance vil ha en sentral rolle i tilretteleggingen for selskapets fremtidige og pågående eksportsatsninger.

Hva er oppgavene?

Som Head of Compliance vil du ha ansvaret for å kontrollere at vårt selskap overholder gjeldende lover, regler og bransjestandarder.

Dine hovedoppgaver inkluderer:

 • Implementering av endringer i regelverk på tvers av produkter, tjenester og kontrollfunksjoner.
 • Ledelse av sertifiseringer/re-sertifiseringer innen ISO standarder.
 • Proaktiv overvåking av nytt og endret regelverk nasjonalt og internasjonalt.
 • Risikostyring og internkontrollrapportering.
 • Administrasjon av ledelsessystemet og utvikling av dette i takt med selskapets utvikling.
 • Bistå ledelsen med etterlevelse av nåværende og fremtidige forpliktelser innen bærekraft.
 • Generell lederstøtte og brukerstøtte i ledelsessystemet.
 • Utvikling og forbedring av politikker og prosesser.
 • Etablere selskapets bærekraftstrategi og lede implementeringen av denne.

Hvem er du?

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Du har god kompetanse innen ISO 13485, MDR 2017/745, ISO 27001/2, ISO 9001, og ISO 14001.
 • Du har erfaring med regulatoriske krav, foretrukket innen medisinsk utstyr/velferdsteknologi.
 • Krav om høyere utdanning; bachelor eller høyere. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Du besitter en sterk forståelse av lov og regulativer, samt evne til å tolke dette.
 • Du har gode kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter, og er i stand til å motivere og påvirke et mangfoldig team.
 • Du har evne til å håndtere flere oppgaver samtidig og møte stramme tidsfrister.
 • Du har god fremstillingsevne på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.
 • Du har en god forretningsforståelse.

Personlige egenskaper:

 • Du har høy faglig og personlig integritet.
 • Du har gode samarbeids- og formidlingsevner.
 • Du har evne til å bygge gode relasjoner på tvers av organisasjonen.
 • Du er analytisk, selvstendig og strukturert.
 • Du er åpen og villig til å dele kunnskap.
 • Du tar ansvar for egen læring og utvikling.
 • Din arbeidskapasitet og motivasjon er på høyt nivå.
 • Du er positiv til utfordringer og initiativrik.

Hva kan vi tilby?

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, god pensjonsordning, og personal- og behandlingsforsikring. Det er også muligheter for utvikling i selskapet bl.a. gjennom Addlife Academy.

Annen relevant informasjon: Stillingen rapporterer til administrerende direktør og inngår i ledergruppen. Det må påregnes noe reising i stillingen.

Arbeidssted

Hvalstad eller Elverum

Høres dette ut som noe for deg? Søk da vel!

Send søknadsbrev og CV via finn.no. Søknader vil bli vurdert fortløpende.