NETTBUTIKK
Stadig flere har behov for trygghetsalarmer med lokalisering. Det kommer stadig flere og bedre produkter med lokaliseringsteknologi ut i markedet. Ifølge kundeansvarlig Kjetil Bakkeskaug hos Hepro AS er trygghet og muligheten til å bo hjemme lenger den viktigste gevinsten.

​- Først og fremst handler det om at brukerne skal kjenne seg trygge. Ikke bare selve brukerne av slik teknologi, men også pårørende, helsepersonell og alle som er berørte vil få trygghet og glede av en slik løsning. Ifølge Norsk Folkehjelp kan rundt en tredjedel av alle leteaksjoner knyttes til demens. Hvert år er det rundt 100 søk etter mennesker med demens hvor redningstjenesten, politi og folkehjelpen er involvert. Dette er høye tall, som kommer i tillegg til alle leteaksjoner på institusjoner og i private hjem. Tid er viktigst for å finne mennesker som «har gått seg bort». Med lokaliseringsteknologi kan man redusere tiden og antall leteaksjoner, mener Bakkeskaug.

Bilde av mann med  helseklokke

Handler om gode hverdager

Velferdsteknologi får en stadig viktigere plass i helse-Norge. Dette er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som skal gjøre det enklere for folk å klare seg selv, og bidra til å sikre livskvalitet, verdighet og trygghet for brukeren. Hepro AS har levert ulike former for velferdsteknologi i en årrekke, og har etablert en egen avdeling for å være markedsledende på dette området.

For oss handler velferdsteknologi om å skape trygghet, mestring, trivsel og gode hverdager. Lokaliseringsteknologi er et eksempel på dette. Slik teknologi kan gi mennesker som trenger det mulighet til å bo lenger hjemme, samtidig som behovet for frihet og mestring blir ivaretatt.

Kjetil Bakkeskaug.

Et bredt utvalg lokaliseringsprodukter

Hepro AS leverer en rekke løsninger av lokaliseringsteknologi. Det finnes for eksempel flere armbåndsur, som ifølge Bakkeskaug har et godt og funksjonelt design, er ergonomisk, tilpasset brukerens behov.


​- Teknologien er lite stigmatiserende og flere av klokkene ser ut som aktivitetsklokker. Noen har stor og tydelig skjerm som skifter automatisk mellom hva som skal vises på skjermen til enhver tid. Enkelte modeller er utstyrt med sensorer som sørger for at klokken sender informasjon om gjennomsnittlig puls, bevegelse og skritt. Flere av dem kan detektere fall og har GPS-funksjoner som sporing, områdebegrensning og posisjonsvarsling ved alarm, sier Bakkeskaug, og forteller at lokaliseringsteknologien kan brukes både innendørs og utendørs.

Kjetil Bakkeskaug, KAM Velferdsteknologi
Kjetil Bakkeskaug, KAM Velferdsteknologi

– Vi kan også levere produkter som kan sys fast i klærne og GPS smartsåler som kan plasseres i vanlig sko. Det varsler passivt hvis brukeren går utenfor området som er forhåndsbestemt. Disse produktene er mindre stigmatiserende enn andre tekniske hjelpemidler, ettersom de er usynlige for omverdenen, samt at brukeren ikke trenger å huske på å ta med seg teknologien da den «er allerede på plass».

Den perfekte gaven

​De fleste forsvinningssakene har heldigvis lykkelig utfall, men så lenge noen saker ender med at mennesker ikke blir funnet i tide, så er det behov for at lokaliseringsteknologi blir tatt i bruk i et enda større omfang, sier Kjetil Bakkeskaug.

– Det er klart at bruk av lokaliseringsteknologi både skal og bør balanseres med tanke på personvern, men disse produktene kan settes opp på en slik måte at de representerer et minimalt inngrep i folks frihet.​
De fleste av lokaliseringsproduktene er enkle og intuitive i bruk, og svært pålitelige. Det settes opp soner i systemet, såkalt «geofence», og det sendes varsel til pårørende eller helsepersonell hvis brukeren beveger seg utenfor området. De mest avanserte produktene kan også registrere fall eller annen unormal aktivitet. I tillegg kan det opprettes to-veis samtale med brukeren.

– På generell basis er det viktig å komme i gang med teknologi så tidlig som mulig slik at brukerne blir fortrolige med produktet og blir vant med å bruke den. Mange kommuner har en demenskoordinator og er kjent med hvilke muligheter som finnes. Kjetil Bakkeskaug oppfordrer alle til å ta kontakt med kommunens egne ressurser for å få veiledning.