NETTBUTIKK
Vi er svært glade for å ha inngått et samarbeid med Made for Movement for salg av Krabat produktene i Sverige.

Våre Krabat produkter er hjelpemidler for barn og unge som er nyskapende, funksjonelle og estetisk tiltalende. Produktene har som mål å skape mestring og fremgang hos barnet. I produktporteføljen finnes det arbeidsstoler og rullestoler med salsete, krabbehjelpemiddel, flytehjelpemiddel og sparkesykkel.

I 2024 inngikk vi et samarbeid med Made for Movement, et selskap som har sterkt fokus på fysisk aktivitet og mobilitet, noe vi mener passer veldig bra med Hepro sin misjon om å bidra til aktivitet og trygghet i alle livets faser.

Krabat Runner
Krabat Runner

«I forbindelsen med overgangen fra samarbeidet med vårt søsterselskap Svan Care innen Krabat produktene, ønsker vi å gi en stor takk til hele teamet for den imponerende innsatsen de har gjort. Hepro skal fortsette samarbeidet med Svan Care angående salg og distribusjon av Gripo støttestang i Sverige. Made for Movement og deres svenske team er meget godt egnet til å ta over Krabat produktene i Sverige. Vi ser frem til å se hvordan de vil introdusere hjelpemidlene til barn som trenger dem, og tilby en god løsning som Krabat gjør,» sier Geir Tore Jakobsen CEO i Hepro.

«Vi i Made for Movement AB ser frem til å starte et nytt samarbeid med Hepro i Sverige. Vi har alltid beundret Krabat produktene, og ser frem til å få vist dem fram til våre eksisterende og nye brukere. Vi gleder oss ,» sier Fredrik Rosengren VD.