RoomMate

RoomMate er en unik løsning for å kunne tilby en trygg og sikker tilsynsløsning, som tar hensyn til innbyggernes personvern.

Produktinformasjon

RoomMate er en trygg og sikker tilsynsløsning, som tar hensyn til innbyggernes personvern. Kommuner bruker RoomMate-løsningen til å passe på personer som har behov for tilsyn og varsler i risikosituasjoner. RoomMates sensor kan sende anonymiserte bilder av situasjonen i rommet, slik at helsepersonell kan kontrollere alarmer og gjennomføre tilsyn uten å forstyrre innbyggeren eller foreta unødig inngripen i privatlivets fred. RoomMate er en såkalt passiv varslingssensor som varsler om fall og andre mulige farlige hendelser uten at innbyggeren behøver bære utstyr på kroppen.

Bruksområder:

  • Sykehjem
  • Omsorgsboliger
  • Hjemmeboende
  • Bofellesskap for demente
  • Boliger for utviklingshemmede

 

Kontakt oss:

Samtykke(Påkrevd)