Somnofy

Varenummer: 42286

Somnofy er verdens mest presise, kontaktløse søvn- og pustemonitor.
Søvnmonitoren Somnofy samler kontaktløst inn kontinuerlig brukerdata mens du ligger i sengen. I løpet av en natt sjekker Somnofy omtrent 1000 ganger hvordan søvnkvaliteten din er, hvordan du puster, om du er urolig, og mye mer.

Somnofy er en spennende løsning for digitalt tilsyn. Utviklet som en kontaktløs søvn og pustesensor, der det ikke er behov eller ønske for kamera. Somnofy har i løpet av kort tid blitt et populært verktøy for søvnforskere, og brukes i dag i en rekke store forskningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt.
Somnofy brukes nå i stadig større på institusjoner og i hjemmetjenesten som et verktøy for digitalt tilsyn. Institusjonene får i tillegg til alarmer data som kan brukes til evaluering av pasienters tilstand og behov.

Kjøp i nettbutikk

Produktinformasjon

Det unike med Somnofy er at tjenestemottakerens søvn, bevegelser og pustefrekvens måles automatisk gjennom natten. Dataene behandles i avanserte algoritmer før ferdige analyser blir gjort tilgjengelig for mobile enheter eller på web. Ved måling over tid kartlegges hva som er normal søvn, pustefrekvens og bevegelsesmønster for tjenestemottakeren. Målinger som avviker fra en etablert «normalsituasjon» kan indikere endring i helsetilstand og gi grunnlag for tiltak og tettere oppfølging. Dette kan gi en betydelig gevinst for pasientsikkerheten, da muligheten til å fange opp endringer raskere kan føre til tidligere diagnoser og raskere behandling. Somnofy er godt egnet for å kartlegge søvn og søvnvaner. Effekten av tiltak for å forbedre søvnen kan observeres fortløpende i de detaljerte søvnanalysene. Slik blir Somnofy et effektivt verktøy for å forbedre søvnen.

Mer informasjon: https://hepro.no/stadig-flere-tar-nattesovn-pa-alvor/

https://6569423.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6569423/Documents/Produktark+SOMNOFY+Helse+og+Velferd+.pdf

https://kb.vitalthings.com/no-no/helse-og-velferd

Tekniske spesifikasjoner

Kommunikasjon

WiFi

Krever lisens

Ja

Strømkilde

Strømadapter, 5A (2V)

Kontakt oss:

Samtykke(Påkrevd)