Elektroniske dørlåser

Tradisjonelt har man store, godt synlige nøkkelbokser på utsiden av døren der helse- og omsorgstjenesten yter tjenester. Det er både stigmatiserende, men det kan oppstå problemer ved nøkkelhåndtering. Det finnes mange varianter av disse boksene. Kommuner kan oppleve utfordringer med å ha nøklene tilgjengelige.

Module Image

E-lås eller digital nøkkelboks

​Elektronisk dørlås monteres på inngangsdøren til tjenestemottakeren og tjenesteutøver styrer e-låsen med app på mobil. Der det ikke er mulig å benytte e-lås, kan man montere en digital nøkkelboks som også styres med samme app.
Våre nye låser passer de aller fleste dører i Norge, selv til de eldre dørene.
Vi har også løsninger for felles trappeoppganger og felles dører.

Vil du snakke med oss om velferdsteknologi?

Form Bilde
Olav Heskestad
Salgsleder Velferdsteknologi
Form Bilde
Kristoffer Gotaas Holth
Teamleder for prosjektsalg
Form Bilde
Trond Haakonsen
Key Account Manager
Form Bilde
Odd Roar Jakobsen
Customer Success Manager
Form Bilde
Ellen Myrland
Kompetanserådgiver
Form Bilde
Gry Oanes Solbakken
Customer Success Manager - Velferdsteknologi
Form Bilde
Lars Lunde Isaksen
Produktansvarlig Nattugla

Kontakt meg:

Santyjje(Påkrevd)