Elektroniske dørlåser

Tradisjonelt har man store, godt synlige nøkkelbokser på utsiden av døren der helse- og omsorgstjenesten yter tjenester. Det er både stigmatiserende, men det kan oppstå problemer ved nøkkelhåndtering. Det finnes mange varianter av disse boksene. Kommuner kan oppleve utfordringer med å ha nøklene tilgjengelige.

Module Image

E-lås eller digital nøkkelboks

​Elektronisk dørlås monteres på inngangsdøren til tjenestemottakeren og tjenesteutøver styrer e-låsen med app på mobil. Der det ikke er mulig å benytte e-lås, kan man montere en digital nøkkelboks som også styres med samme app.
Våre nye låser passer de aller fleste dører i Norge, selv til de eldre dørene.
Vi har også løsninger for felles trappeoppganger og felles dører.

Vil du snakke med oss om velferdsteknologi?

Form Bilde
Trond Haakonsen
Key Account Manager Velferdsteknologi
Form Bilde
Odd Roar Jakobsen
Customer Success Manager Velferdsteknologi
Form Bilde
Gry Oanes Solbakken
Customer Success Manager Velferdsteknologi

Kontakt meg:

Santyjje(Påkrevd)