Flytehjelpemidler

Flytehjelpemidler er hjelpemidler som skal hjelpe en person å flyte under bading eller svømming. I denne kategorien finner du Krabat Pirat som er et flytehjelpemiddel hvor barnet ligger i mageleie med mulighet for blikkontakt. Dette gir muligheter til å være selvstendig i vannet og stimulerer til egenaktivitet hos bruker.

Kontakt meg:

Santyjje(Påkrevd)