Hygieneprodukter for barn

Helt fra vi blir født er vi avhengige av hjelp i toalettsituasjonen. Etter hvert som vi vokser, vil barn gradvis ønske å være mer selvstendig på toalettet. Dette er en del av den naturlige utviklingen til barn, hvor vi stadig mestrer ulike oppgaver i dagliglivet.

Ikke alle barn utvikler seg i samme tempo og barn med funskjonsnedsetning vil kanskje aldri ha forutsetningene for å gjennomføre et selvstendig toalettbesøk. Uavhengig av alder, funksjon eller diagnose er det viktig at vi tilrettelegger forholdene så mye som mulig.

Det å besøke toalettet er en svært personlig og intim handling. Om vi ikke mestrer oppgaven helt selv, ønsker vi å være så selvstendig som mulig. Utfordringene kan være mange; høyde opp til toalettsete, størrelsen (omkretsen) på toalettskålen, nedsatt balanse i sittende, behovet for holde fast med en hånd mens vi gjør «papirarbeidet» med den andre, etc.

Module Image

Svan Balance

Svan Balance fra Hepro gir oss mulighetene til en optimal tilrettelegging for et trygt toalettbesøk. De aller fleste ulykker skjer i hjemmet, og da spesielt på badet. Trygghet i denne sårbare situasjonen er viktig. Svan Balance er modulbasert, så vi kan enkelt montere ulike elementer for individuell tilpasning. Disse delene kan også enkelt justeres eller skiftes ut ved behov, for eksempel når barnet vokser. Den kan også brukes av voksne.

Svan Balance er svært enkelt å montere på et eksisterende toalett. Den står på gulvet og belaster ikke toalettet. Løsningen kan brukes av hele familien og kan enkelt tilpasses den enkeltes behov.

Søk etter produkter

Kontakt meg:

Santyjje(Påkrevd)