Sensorikk

Ulik sensorikk kan være definert basert på bruksområder og individuelle behov. Det kan være behov som kan løses med en liten enhet som for eksempel en sengesensor eller en større installasjon som et smartgulv. Utvalget er stort, og utviklingen skjer raskt. Vi i Hepro følger tett på markedsutviklingen og etterstreber å kunne tilby de nyeste løsningene kontinuerlig.

Bevegelsessensor

​En bevegelsessensor oppdager og rapporterer bevegelser innendørs. Bevegelsessensoren har flere bruksområder innen velferdsteknologi og er av den grunn ofte foretrukket for både hjemmeboende og på institusjon. Blant annet kan enheten monteres under seng på institusjon og gi varsel når tjenestemottaker går ut av seng. Dette kan være med på å forebygge skader som følger av fall og skape trygge omgivelser for tjenestemottaker. For personer som bor hjemme benyttes ofte bevegelsessensoren for varsling ved inaktivitet.

Fallsensor

​En fallsensor skal bidra til at tjenestemottaker kan føle trygghet der han eller hun bor og raskt få hjelp ved fall. Fallsensor kan brukes av både hjemmeboende eller tjenestemottakere på institusjon med fallfare.

​Sensormatte for seng eller stol

​Sensormatten brukes for å varsle når tjenestemottaker forlater seng eller stol. Sensormatten vil utløse en alarm når personen forlater sengen eller stolen fordi trykket endres.
Module Image

Søvn- og sengesensor

​Sengesensor kan være enheter som plasseres under eller ved siden av sengen for å registrere om tjenestemottakeren f.eks. forlater sengen. Den kan tidsstyres dvs. at den kan være avslått deler av døgnet.
Enkelte sensorer kan registrere pust og bevegelse. Et eksempel på en slik sensor er Somnofy. Somnofy er en kontaktløs (ikke-kroppsnær) søvn- og pust-monitor som måler søvn, respirasjonsfrekvens, uro, forlatt seng og en rekke andre data uten at brukeren trenger å ha noe på kroppen.

​Trådløse sengevætingssensor og fuktsensor

​Sensoren kan brukes både i institusjon og hos hjemmeboende. Denne vil utløse en alarm når matten blir fuktig.

Fuktsensor i laken og pute:
Fuktsensor finnes både i laken og i pute. Både vannlating, sikling og oppkast vil kunne fanges opp og varsel vil bli sendt til tjenesteutøvers telefon.

Bleiesensor:
​Bleiesensor er en fuktighets- og temperatursensor som sender anonymiserte data for å varsle om beboernes behov for tilsyn og stell. Denne sensoren øker livskvalitet og verdighet til beboere og forbedrer arbeidsdagen til omsorgspersonell.

Røykvarsler

​Røykdetektor for å oppdage potensielt skadelige røykpartikler.

​Epilepsi alarm (risteføler eller krampesensor)

​Epilepsialarmen er en portabel viberasjonsdetektor. Vibrasjonsdetektoren monteres enkelt under sengen og har trådløs (radio) overføring til mottakeren. Epilepsialarmen har toveiskommunikasjon og er spesielt utviklet for å registrere rystelser som oppstår ved epileptiske anfall (tonisk-klonisk-anfall). Hepro har flere partnere som leverer løsninger for å oppdage ulike typer epileptiske anfall.

Stemmeaktiveringssensor

Enkelte tjenestemottakere har utfordringer med å alarmere aktivt ved bruk av standard alarmsmykke. Vi har flere løsninger for å utløse alarmer ved hjelp av stemmeaktivering. Både for de som er preget av angst og uro, og for de som har utfordringer ved å bevege seg, så kan stemmeaktivering av alarm være en avgjørende funksjonalitet for å få hjelp.

​Klikkbryter, kinnbryter og blåsebryter

​Klikkbryter kan være en trådløs stor rød knapp som kan festes på nattbord, sengekant, fotende på sengen, rullestol m.m. krever ikke mye berøring før alarmen utløses. Her kan man f.eks. legge hele hånden eller delen av foten oppå, og ikke være nødt til å treffe et mindre trykk-område.
En kinnbryter kan festes til en pute, klær eller rullestol for bruk både dag og natt. Alarmen blir aktivert i direkte kontakt med brukerens kinn.
Personer med store motoriske problemer kan ha behov for mer tilpasset sensorikk. Hepro har et rikt utvalg av denne type sensorikk.

Kjøleskapssensor

​Ernæringsproblematikk er ofte også forhold som dessverre knyttes tett opp mot eldreomsorgen. Her finnes det f.eks. løsninger hvor det kan aktiveres en alarm til pårørende eller hjemmetjenesten dersom tjenestemottakeren ikke har åpnet kjøleskapet i definerte tidsrom.

Vil du snakke med oss om velferdsteknologi?

Form Bilde
Trond Haakonsen
Key Account Manager Velferdsteknologi
Form Bilde
Odd Roar Jakobsen
Customer Success Manager Velferdsteknologi
Form Bilde
Gry Oanes Solbakken
Customer Success Manager Velferdsteknologi
Form Bilde
Lars Lunde Isaksen
Produktansvarlig Nattugla

Kontakt meg:

Santyjje(Påkrevd)