Avstandsoppfølging

​Avstandsoppfølging beskriver oppfølging på avstand, men hva det betyr egentlig? Betyr det bare oppfølging av vitale målinger eller kan det også innebefatte oppfølging av psykisk helse, ensomhet eller annen tilstand? Hepro tenker at avstandsoppfølging gjelder døgnet rundt og løsningene vi tilbyr dekker alle disse områdene.

  • Løsning for pasientoppfølging hjemmefra: Løsningen gir objektive målinger av pasientens helsesituasjon. Basert på målingene kan det gjøres tidlig inngrep for å unngå forverring og sykehusinnleggelser. Plattformen har et bredt spekter av måleapparater som dekker vitale parametere, blodsukker, vekt, spirometri, søvn, aktivitetsnivå og NEWS2.
  • Kombinasjon av ulike sensorer som registrerer helsedata, som blir sendt kryptert til helsepersonell.
  • Velferdskalender-løsning som kan benyttes av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tanken bak velferdskalenderen er at denne kan hjelpe til med å holde oversikt på egen hverdag, kommunikasjon og sosialisering, og at tjenestemottakeren føler at de i større grad er deltagere i sitt eget liv. Kalenderen kan benyttes som et verktøy mellom tjenestemottakeren, ansatte og pårørende seg imellom og deres kommunikasjon mot tjenestemottaker, samt frivillige ressurser. Med tjenestemottaker i sentrum, bidrar løsningen til mestring og engasjement gjennom involvering, kommunikasjon og planlegging sammen med andre.
Module Image

KOMP

KOMP er en datamaskin med bare én knapp som gjør det enkelt å kommunisere på tvers av generasjoner. KOMP krever ingen digitale ferdigheter fra brukerne, og lar digitale barn, barnebarn og helsepersonell dele bilder, meldinger og ringe videosamtaler til sine analoge besteforeldre eller brukere.
Module Image

Somnofy

Somnofy er en kontaktløs (ikke-kroppsnær) søvn- og pust-monitor som måler søvn, respirasjonsfrekvens, uro og en rekke andre data uten at brukeren trenger å ha noe på kroppen.

Vil du snakke med oss om velferdsteknologi?

Form Bilde
Trond Haakonsen
Key Account Manager Velferdsteknologi
Form Bilde
Odd Roar Jakobsen
Customer Success Manager Velferdsteknologi
Form Bilde
Gry Oanes Solbakken
Customer Success Manager Velferdsteknologi
Form Bilde
Lars Lunde Isaksen
Produktansvarlig Nattugla

Kontakt meg:

Santyjje(Påkrevd)