​Digitale trygghetsalarmer

En trygghetsalarm er en alarm for en innbygger i kommunen, som mottar helse- og omsorgstjenester i hjemmet sitt. Innbyggeren benytter trygghetsalarmen for å tilkalle hjelp ved behov. Trygghetsalarmen skal bidra til at tjenestemottaker skal føle seg trygg i hjemmet hele døgnet, mestre sin egen hverdag og være selvstendig, samt gi mulighet til å påkalle hjelp ved behov.

Module Image

Stasjonær digital trygghetsalarm

​Stasjonær trygghetsalarm er en digital alarm som brukes som oftest hos hjemmeboende tjenestemottakere. Løsningene er intuitive, brukervennlige og enkle. De kan leveres med tale og lydindikasjon for ulike statuser. For at tjenestemottakeren skal være sikker på at alarmen er utløst indikerer enhetene dette med lys og talemelding.

Alarmen installeres hjemme hos tjenestemottakeren og det medfølger - ved behov eller ønske - et tilhørende trådløst alarmsmykke eller armbånd med to-veis tale. Vi kan tilby et stort utvalg av ulike serier smykkesendere som ivaretar ulike behov for trykkfølsomhet, størrelse, fallsensor m.m.
Module Image

​Mobile trygghetsalarmer

​​Mobil trygghetsalarm er en alarm som kan tas med og brukes utenfor hjemmet. Mobile trygghetsalarmer finnes i forskjellige utforminger. De kan brukes som klokke, armbånd, smykke, festet på belte eller innsydd i tekstiler.
Noen av enhetene kan benyttes for både aktiv og passiv varsling. Det finnes mulighet for geofence (virtuelt gjerde), innebygget fallsensor og to-veis tale. Med geofence kan man definere et område som tjenestemottakeren kan befinne seg innenfor uten å utløse en alarm. I det tjenestemottakeren går utenfor dette definerte området utløses en alarm som går til helse- og omsorgstjenesten. Det er også mulig at pårørende mottar denne varslingen først.

Vil du snakke med oss om velferdsteknologi?

Form Bilde
Trond Haakonsen
Key Account Manager Velferdsteknologi
Form Bilde
Odd Roar Jakobsen
Customer Success Manager Velferdsteknologi
Form Bilde
Gry Oanes Solbakken
Customer Success Manager Velferdsteknologi

Kontakt oss:

Samtykke(Påkrevd)

Kontakt meg:

Santyjje(Påkrevd)