​Kommunikasjonshjelpemidler

​Kognitive forstyrrelser som ulike grader av konsentrasjonsproblemer, hukommelsessvikt, vanskelig å holde på oppmerksomheten, eller manglende evne til å opprettholde normal tankevirksomhet, kan være frustrerende for mange. For andre kan det være en utfordring å følge med eller være en del av det naturlige felleskapet ved for eksempel sykdom. Sosial isolasjon og ensomhet rammer de mest sårbare menneskene i samfunnet hardest. To av de mest utsatte gruppene er eldre over 80 og barn og ungdom.

Module Image

AV1

AV1 benyttes i dag mest som et barns øyne, ører og stemme i klasserommet. Hvis en ikke har mulighet til å delta på skolen og andre sosiale arenaer, kan AV1 benyttes. AV1 er kommunikasjonsroboten som gjør det mulig for barn og unge med langtidssykdom å delta sosialt og i undervisning gjennom en app på telefonen eller nettbrettet sitt.

AV1 forhandles ikke lenger av Hepro, men kan bestilles direkte hos produsenten No Isolation.
Module Image

KOMP

​Noen ting i livet er konstante, slik som kjærlighet til familien, ønsket om kontakt og frustrasjon over ting man ikke får til. Noen ting endrer seg. Det kan for eksempel bli vanskeligere å huske passord, bruke touchskjerm og ikke minst å forholde seg til kronglete brukergrensesnitt. Samtidig foregår mer og mer av kontakten mellom familie og venner nettopp gjennom digitale kanaler. Det fører til at noen faller utenfor. I Norge har 26.000 eldre over 75 år kun kontakt med familie og slekt en gang i måneden eller sjeldnere. For å kunne gjøre noe med dette ble KOMP utviklet. KOMP er en datamaskin med én knapp som tetter kommunikasjonsgapet mellom de som sliter med moderne teknologi og deres mer digitalt erfarne venner og familiemedlemmer. KOMP krever ingen digitale forkunnskaper for den som skal motta bilder, videoer og telefonsamtaler.

KOMP forhandles ikke lenger av Hepro lenger, men kan bestilles direkte hos produsenten No Isolation.

Kontakt meg:

Santyjje(Påkrevd)