​Kommunikasjonshjelpemidler

​Kognitive forstyrrelser som ulike grader av konsentrasjonsproblemer, hukommelsessvikt, vanskelig å holde på oppmerksomheten, eller manglende evne til å opprettholde normal tankevirksomhet, kan være frustrerende for mange. For andre kan det være en utfordring å følge med eller være en del av det naturlige felleskapet ved for eksempel sykdom.

Module Image

Velferdskalender

Velferdskalender kan benyttes av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tanken bak velferdskalenderen er at denne kan hjelpe til med å holde oversikt på egen hverdag, kommunikasjon og sosialisering, og at tjenestemottakeren føler at de i større grad er deltagere i sitt eget liv. Kalenderen kan benyttes som et verktøy mellom tjenestemottakeren, ansatte og pårørende seg imellom og deres kommunikasjon mot tjenestemottaker, samt frivillige ressurser. Med tjenestemottaker i sentrum, bidrar løsningen til mestring og engasjement gjennom involvering, kommunikasjon og planlegging sammen med andre.
Module Image

Komp og AV1

I tillegg til velferdskalenderen kan Hepro også tilby andre typer velferdsteknologiløsninger for å forebygge ensomhet og opprettholde kommunikasjon med omverdenen. Sosial isolasjon og ensomhet rammer de mest sårbare menneskene i samfunnet hardest. To av de mest utsatte gruppene er eldre over 80 og barn og ungdom. Her kan vi tilby løsninger som både Komp (Pro) og AV1. AV1 benyttes i dag mest som et barns øyne, ører og stemme i klasserommet. Hvis en ikke har mulighet til å delta på skolen og andre sosiale arenaer, kan AV1 benyttes. AV1 er kommunikasjonsroboten som gjør det mulig for barn og unge med langtidssykdom å delta sosialt og i undervisning gjennom en app på telefonen eller nettbrettet sitt.
Module Image

KOMP

​Noen ting i livet er konstante, slik som kjærlighet til familien, ønsket om kontakt og frustrasjon over ting man ikke får til. Noen ting endrer seg. Det kan for eksempel bli vanskeligere å huske passord, bruke touchskjerm og ikke minst å forholde seg til kronglete brukergrensesnitt. Samtidig foregår mer og mer av kontakten mellom familie og venner nettopp gjennom digitale kanaler. Det fører til at noen faller utenfor. I Norge har 26.000 eldre over 75 år kun kontakt med familie og slekt en gang i måneden eller sjeldnere. For å kunne gjøre noe med dette ble KOMP utviklet. Komp er en datamaskin med én knapp som tetter kommunikasjonsgapet mellom de som sliter med moderne teknologi og deres mer digitalt erfarne venner og familiemedlemmer.

​KOMP kan benyttes av både familie med egen tilgang via app og av helsepersonell med egen løsning som heter Komp Pro. Det er enkelt for familie, helsepersonell, frivillige eller andre å dele bilder, meldinger og gjennomføre videosamtaler med de eldre. KOMP krever ingen digitale forkunnskaper for den som skal motta bilder, videoer og telefonsamtaler.

Kontakt meg:

Santyjje(Påkrevd)