Pasientvarsling

Pasientvarsling, også kalt sykesignalanlegg, forbindes ofte med institusjoner og sykehjem. Det er et varslingsanlegg som er installert i alle avdelinger i institusjonen. Ved bruk av dette anlegget kan beboerne varsle helsepersonell når de har behov for bistand.

Module Image
Anlegget er som oftest installert på alle beboerrom med tilhørende bad og gjerne i fellesareal. Varslingsmuligheten for beboer er som oftest en trykknapp i form av armbånd eller klokke som beboer har på seg. Vi har en mengde forskjellige sensorer som både for passiv og aktiv varsling som kan kobles til pasientvarslingsanlegget.

I Hepro sitt pasientvarslingsanlegg kommer varslingene fra beboerne opp i Hepro Respons app på pleiernes telefoner eller på eventuelt alarmskjermer som er plassert strategisk der de er synlige for ansatte.

Vil du snakke med oss om velferdsteknologi?

Form Bilde
Trond Haakonsen
Key Account Manager Velferdsteknologi
Form Bilde
Odd Roar Jakobsen
Customer Success Manager Velferdsteknologi
Form Bilde
Gry Oanes Solbakken
Customer Success Manager Velferdsteknologi
Form Bilde
Lars Lunde Isaksen
Produktansvarlig Nattugla

Kontakt meg:

Santyjje(Påkrevd)