Visuelt digitalt tilsyn

​Helse- og omsorgstjenesten er tidligere basert på i høy grad av menneskelig nærkontakt både ved stell/pleie, men også fysiske tilsyn. Vi ser at fysiske tilsyn oftere erstattes med digitale tilsyn.

Det er allmenkjent at når nattsøvnen er god, blir dagen god også. Ved teknologiske løsninger blir man ikke forstyrret om natta og de menneskelige ressursene kan brukes der de er nødvendig/trengs aller mest.

I Hepro Respons gis det mange ulike muligheter innenfor digitalt tilsyn. Eksempler på funksjonalitet Hepro leverer er kameratilsyn hvor pleier får ett videobilde direkte i sin Hepro Respons Mobil App ved utløst alarm. Vi leverer også tilsvarende løsning for planlagt tilsyn.

Nattugla

​- Skaper trygghet og gir en fredelig og god natt søvn!

Nattugla er det optimale verktøyet for digitalt tilsyn, utført av helsepersonell. En løsning som består av et kamera som har markedets høyeste sikkerhet og smart anonymisering av person i rommet. Nattugla kan brukes både på institusjoner, i bofellesskap og hos hjemmeboende hvor kommunen ønsker å gjennomføre digitalt tilsyn.

Viktige funksjoner:

 • Anonymisert tilsyn
 • To-veis tale mellom helsepersonell og tjenestemottaker
 • Integrert 4G og PoE (Power over Ethernet er perfekt for institusjoner)
 • Alarm ved høy lyd i rommet
 • Alarm når person reiser seg opp i seng
 • Alarm når person reiser seg opp i stol
 • Alarmer og tilsyn er integrert i Hepro Respons

Nattugla passer på dag og natt; kameraet fungerer både i dagslys og når det er mørkt. På natt gir Nattugla sikrere og mer presis oppfølging og tjenestemottakeren får en uforstyrret nattesøvn. På dagtid gir den mulighet for observasjon av rommet (f.eks. «uro i rommet»).

Nattugla montert på vegg

Liten og kompakt enhet som ikke dominerer i rommet

Nattugla anonymisiering
Nattugla har mulighet for to-veis tale og fjerning av anonymisering

RoomMate

RoomMate er en trygg og sikker tilsynsløsning, som tar hensyn til innbyggernes personvern. Kommuner bruker RoomMate-løsningen til å passe på personer som har behov for tilsyn og varsler i risikosituasjoner. RoomMates sensor kan sende anonymiserte bilder av situasjonen i rommet, slik at helsepersonell kan kontrollere alarmer og gjennomføre tilsyn uten å forstyrre innbyggeren eller foreta unødig inngripen i privatlivets fred. RoomMate er en såkalt passiv varslingssensor som varsler om fall og andre mulige farlige hendelser uten at innbyggeren behøver bære utstyr på kroppen.

Bruksområder:
 • Sykehjem
 • Omsorgsboliger
 • Hjemmeboende
 • Bofellesskap for demente
 • Boliger for utviklingshemmede

RoomMate

RoomMate er en unik løsning for å kunne tilby en trygg og sikker tilsynsløsning, som tar hensyn til innbyggernes personvern.

Vil du snakke med oss om velferdsteknologi?

Form Bilde
Kristoffer Gotaas Holth
Teamleder for prosjektsalg
Form Bilde
Odd Roar Jakobsen
Customer Success Manager
Form Bilde
Trond Haakonsen
Key Account Manager
Form Bilde
Ellen Myrland
Kompetanserådgiver

Kontakt meg:

Santyjje(Påkrevd)