Visuelt digitalt tilsyn

Helse og omsorgstjenesten har trygghet som en av sine viktigste verdier. Vi i Hepro har sterk tro på at dette må være basis for hvordan vi leverer pleie og omsorg i morgendagens samfunn. Med økende andel eldre og manglende rekruttering i helsevesenet, kreves det nye arbeidsmetoder og nye verktøy for å opprettholde disse verdiene. ​

Det er allmenkjent at når nattsøvnen er god, blir dagen god også. Ved bruk av teknologiske løsninger blir man ikke forstyrret om natta og de menneskelige ressursene kan omdisponeres.

Det er mange fordeler med Digitalt tilsyn:

  • Nattesøvnen til tjenestemottaker blir ikke forstyrret
    God nattesøvn er en av de viktigste momenter for god allmennhelse.
  • Fall skjer ofte om natten og ofte etter at en tjenestemottaker har blitt forstyrret i nattesøvnen i forbindelse med fysisk tilsyn av helsepersonell.
  • Digitalt tilsyn reduserer stress og unødig arbeidspress for helsearbeiderne.
  • Redusert driftskostnader på bilpark, og mindre miljøutslipp.

I Hepro Respons gis det flere ulike muligheter innenfor digitalt tilsyn. Eksempler på funksjonalitet Hepro leverer er kameratilsyn hvor pleier får et videobilde direkte i sin Hepro Respons Mobil App ved utløst alarm. Løsningen kan også benyttes til planlagt tilsyn.

Løsninger innenfor visuelt digitalt tilsyn

Se hvilke løsninger Hepro tilbyr

Kontakt meg:

Santyjje(Påkrevd)