NETTBUTIKK

– HEPRO AS har erfart at læring må vies langt større oppmerksomhet når ny teknologi skal tas i bruk. Vi tar opplæring til nye høyder og har derfor sikret oss eksklusiv partneravtale med Dynamisk Helse AS i hele Norden. SkillAid er den nye måten å tenke opplæring på i helse og omsorgstjenesten. Vi ønsker å sikre implementeringsstøtte på alle områder – alt fra grunnopplæring for vikarer, til produktspesifikk kunnskap om velferdsteknologi, sier partneransvarlig Ellen Myrland hos Hepro AS.

​- Klasseromsundervisning og e-læring er de mest brukte opplæringsformene i norske kommuner.

Dette fungerte fint til den dagen teknologien gjorde sitt inntog og den skulle flettes sammen med pleie- og omsorgstjenesten. Teknologien har kommet for å bli. Den vil gi enorme besparelser, stor grad av effektivisering og ikke minst trygghet og frihet til de som mottar tjenestene, dersom alle kan bruke teknologien, mener daglig leder Ann-Kristin Johansen hos Dynamisk Helse AS.

– Kunnskapsbasert implementeringsstøtte skal være tilgjengelig for ansatte i helsevesenet 24/7/365. Ingen skal være i tvil om at opplæringen er tilgjengelig eller hvor man finner den. Den er integrert i velferdsplattformen Hepro Respons som helsepersonell, som bruker teknologi fra Hepro, er godt kjent med.

sykepleier med telefon
Bilde: Dynamisk Helse

Opplæring er en flaskehals

– Administrasjonsgrensesnitt, alarmer, funksjonalitet og et spekter av løsninger som kontinuerlig oppdateres, er nok dog ikke like intuitivt for helsepersonell som for ingeniørene, og det er her flaskehalsen virkelig blir synlig. Helsepersonell er i aldersgruppen 17-70 år, med ulike språk, bakgrunn og teknologikunnskap. Dette gir dem svært ulike forutsetninger for å ta til seg læring og det er ikke mulig å huske alle små innstillinger og muligheter teknologien har å by på, sier Johansen.

Kunnskapen må være tilgjengelig, for alle, alltid.

– For å nå ut til alle, er SkillAid utviklet for smarttelefon. Innholdet har folkelig, presist språk og understøttes av visuelle effekter. Dette gjør kunnskap tilgjengelig, uavhengig av bakgrunn eller forutsetninger for læring, forteller Ann-Kristin Johansen.

– Løsningen har egen innholds-bank. Her kan ledere selv sette sammen innholdspakker tilpasset de ulike delene av tjenesten. Alt innhold er faglig forankret hos produsenter og i fagmiljø. Etiske retningslinjer og lovverk er tatt hensyn til.

Stor etterspørsel i Verdal

Verdal er en av de 45 norske kommunene som allerede har tatt i bruk SkillAid. Prosjektleder Milda Svestad er full av lovord om løsningen.

– SkillAid har gjort hverdagen mye lettere for oss. Vi startet i fjor vår med en modul for RoomMate, og siden har det ballet på seg med etterspørsel etter stadig flere moduler som for eksempel smittevern, beskyttelsesutstyr, ernæring og medisinhåndtering. Våre ansatte spør stadig om det er mulig å legge ut en eller annen modul, og som regel er det mulig. Da vi skulle begynne med koronavaksineringen i februar, spurte vi Dynamisk Helse om de kunne lage en modul om dette, og det gjorde de. Alt var klart to uker etter, sier Svestad, og forteller at opplæringen nå går stort sett av seg selv.

– Vi kommer til å ta imot et sted mellom 50 og 100 vikarer til helsetjenesten her i kommunen i sommer. Blant masse annen nyttig informasjon sender vi ut QR-kode til opplæringsmodulene, og oppfordrer vikarene til å ta opplæringen før de begynner på jobben. Løsningen fungerer kjempebra, sier Svestad, som forteller at det har blitt stadig mer krevende å skaffe tilstrekkelig vikarer til helsetjenesten de siste årene.

opplæring SkillAid

Bare positive tilbakemeldinger i Kragerø og Hitra

Også Benedicte Baugstø og Anne Strøm deler bekymringen over bemanningssituasjonen. Begge er prosjektledere for velferdsteknologi i henholdsvis Kragerø og Hitra kommune, og har nylig gått til anskaffelse av SkillAid. Både Baugstø og Strøm forteller at de bare har gode erfaringer så langt.

– Læring når du trenger det er utvilsomt en fin ting, for de fleste av oss husker ikke så mye av det vi lærte på et kurs en gang i tiden. Dessuten er tid en knapphetsfaktor for alle i helsesektoren, og det er sjelden tid til et langt E-læringskurs. Ikke har vi PC til alle, heller. Men med SkillAid kan du ta en modul når du står i en case, og det eneste du trenger er mobilen du har i lomma. Dette funker veldig fint for oss, sier Benedicte Baugstø, som også setter pris på at løsningen lar seg kvalitetssikre.

– Avdelingslederne kan følge med på hvilke moduler som er åpnet og når de er brukt.

Denne funksjonen fremhever også Anne Strøm, som forteller at IKT-helse allerede etter kort tid med løsningen har merket et mindre trykk. De ansatte finner veiledning og svar på det de lurer på i SkillAid via Hepro Respons.

– Vi har bare fått positive tilbakemeldinger så langt. Løsningen virker veldig enkelt og brukervennlig, Modulen om RoomMate, har vi i forkant av at RoomMate settes i drift, sendt til både politikere og pårørende. At alle får tilgang til samme informasjon har vist seg å ha svært positiv effekt på implementeringsprosessen når vi innfører velferdsteknologi i tjenesteytingen. Det viktigste er at våre ansatte får tilgang til oppdatert kunnskap til enhver tid, og dette er også et utmerket verktøy for ledere og støttefunksjoner i kommunen.

pasientvarsling

En avlastning for kommunene

– Innføring av nye arbeidsprosesser og teknologier er en stor og viktig del av arbeidsdagen til de ansatte i helse og omsorgstjenesten. SkillAid er utviklet for å avlaste kommunen i disse prosessene. Løsningen ivaretar kunnskapsflyten gjennom hele implementeringsprosessen.

Johansen og Myrland har lang erfaring med implementeringsprosesser og kunnskapsoverføring mellom produsent og kommune. De referer begge til betydningen av tilgjengelig informasjon til helsepersonell, beboere og pårørende, når ny teknologi tas i bruk.

Vil du vite mer om kunnskapsbasert implementeringsstøtte? Ta kontakt med Ellen Myrland, Fagrådgiver og partneransvarlig i Hepro.