NETTBUTIKK
Fra energibruk og materialer, til avfall og gjenvinning, en bygning må oppfylle flere krav for å bli sertifisert som et miljøhus. Finn ut hvordan vannforbruk og kraner passer inn i din baderomsløsning.

I følge World Green Building Council er «En “grønn” bygning, en bygning som i sin utforming, konstruksjon eller drift, reduserer eller eliminerer negative påvirkninger, og kan skape positive effekter på vårt klima og miljø. “Grønne” bygninger bevarer dyrebare naturressurser og forbedrer livskvaliteten vår.»

Egenskaper som kan gjøre en bygning grønn:

  • Effektiv bruk av energi og vann
  • Bruk av fornybar energi
  • Tiltak for å redusere avfall og gjenvinne
  • God luftkvalitet inne
  • Bruk av ikke-giftige, bærekraftige materialer
  • Hensyn til beboernes livskvalitet

Hvordan oppnå miljø sertifisering på bygg?

Land og regioner har forskjellige krav til miljøhus. Miljøsertifiseringene avhenger av landenes klima, kulturelle tradisjoner, økonomiske og sosiale prioriteringer. Ulike miljøkategorier og verktøy brukes over hele verden. Dette brukes til å vurdere og gjenkjenne bygningene som oppfyller miljøkravene.

I Europa er de vanligste vurderingsverktøyene LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) og BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Begge anser vannsparing som en viktig kategori når en skal bestemme den generelle bærekraften til en bygning.

Vann- og energibesparelser er nøkkelen

Vi er forpliktet til å hjelpe nye bygninger med å oppnå ”miljøsertifisering” med kraner, dusjer og toaletter som bruker vann på en mer bærekraftig måte. ‘Grønn’ tenkning kombinert med smart teknologi går igjen i mange av våre løsninger som gir større kontroll over vannforbruket.

Viktigheten av vannmengder og etterrenningstid

Ulike bygninger har forskjellige krav når det gjelder vannmengder, men ved å velge kraner, dusjer eller hånddusjer med redusert vannmengder, kan en bygning spare enorme mengder vann.

For eksempel er vannmengde fra en berøringsfri kran ca. 6 liter per minutt. Ved å benytte smart teknologi og berøringsløse sensorer, kan dette reduseres helt ned til 1,7 liter per minutt, noe som reduserer vann- og energiforbruket betydelig i store bygninger som for eksempel skoler.

Hepro i samarbeid med Oras gjør en grønn forskjell innen helse, omsorg og sykehus

Hepro tilbyr servantkraner og dusjarmaturer fra Oras. Vi hjelper våre kunder til å velge produktene som oppfyller BREEAM krav knyttet til reduksjon av vann og energiforbruk. Sammen gjør vi helseprosjekter i Norge grønnere.

De fleste av smarte kranene til Oras kan styres ved hjelp av Oras App, slik at brukerne kan justere gjennomstrømningshastighet, etterrenningstid* og sensorfølsomhet. På denne måten kan kundene selv optimalisere vannforbruket på hver enkelt kran i hele bygningen

*Etterrenningstid er hvor lang tid kranen renner når brukeren er ferdig.

Les mer om baderomsløsninger til Hepro