NETTBUTIKK

Krabat har de siste ti årene erfart at bruk av salsete til barn og unge med ulik funksjonshemming har vist seg å fungere svært godt. Overraskende mange med nedsatt funksjonsevne klarer å opprettholde en mer oppreist sittestilling på salsete enn på tradisjonelt sete over tid. I denne artikkelen skal vi gå igjennom hva salsete er og hva de ulike setene gjør med kroppen til barn med funksjonsnedsettelser.

Hva er et salsete?

De fleste kontorstoler i dag har et flatt sete, der man blir sittende 90° i hofte, knær og ankler. Et salsete derimot, er inspirert av terapiridning og er derfor utformet som en hestesal. Det som tidligere ble observert og etter hvert stilt spørsmål til under terapiridning, var pasientenes evne til å sitte oppreist. Hvordan klarte pasienter med sterk nedsatt funksjonsevne å sitte uten støtte, helt oppreist og symmetrisk på en hesterygg, når de tilvanlig satt i en rullestol med full støtte?

Fra tidligere har vi lært at en god sittestilling har 90° i hofter, knær og ankler. Hvor lett er det da å sitte med et nøytralt* bekken? Studier ved bruk av både røntgen og MR av hofteledd i ulike vinkler, viser at dersom hofteleddet flekteres* mer enn 60° vil bekkenet følge etter og ende med posterior* tilt. Skal en sitte med nøytralt bekken over tid med opp mot 90° i hoftene vil det kreve aktivisering av kjernemuskulatur* og dette vil være slitsomt over tid. Resultatet blir da at vi tilter bekkenet bakover og blir sittende med rund rygg og en uheldig stilling i nakke og hodet. Men dersom vi sitter på salsete, åpnes vinkelen i hofteleddet, bekkenet får bedre plass og det vil være lettere å opprettholde den nøytrale stillingen over tid. Hofteleddet blir også plassert i anatomisk hvilestilling slik at omkringliggende muskulatur jobber i balanse. Et nøytralt bekken gir en ryggsøyle med naturlig kurvatur som gjør det lettere å holde balansen samt holde hodet i midtstilling.

Barn med nedsatt funksjonsevne blir ofte sittende mye og over lengre tid. Det er derfor viktig at de blir sittende i riktig stilling, slik at de ikke utvikler tilleggsplager, som også vedvarer i voksen alder. Å sitte oppreist krever at det er balanse mellom muskelgruppene i rygg, hofte og magemuskler. Det oppnår vi når bekkenet er nøytralt.

 • Flekteres- bøyes
 • Muskelbalanse- hverken sammentrukket eller for mye strekk.
 • Hvilestilling hoften- Cirka 30 fleksjon, cirka 30 abduksjon og lett utadrotasjon
 • Kjernemuskulatur- Mage og rygg muskulaturen
 • Nøytralt- bekkenet har samme posisjon som når vi står.
 • Posterior- Bakover tilt

Salsete vs. Tradisjonelt sete

Når vi sitter på et salsete får bena bred stilling, noe som er et godt utgangspunkt for god stabilitet. Her vil også føttene fungere som aktive støttepunkter. Med det mener vi at føttene er plassert innunder kroppen på hver side av salen og aktivt kan bidra til oppreising i sittende. Dersom brukeren er spastisk, vil de på denne måten kunne bruke spastisiteten til å reise seg opp fremfor at spasmene får bekkenet ut av stilling.

På et tradisjonelt sete samles føttene foran kroppen og de får lite eller ingen funksjon for oppreising. For å opprettholde postural kontroll synker vi da sammen i kroppen og blir sittende med krum rygg og hodet ut av midtstilling. Vi er i balanse når midtlinjen er sentrert over understøttelsesflaten.

 • Postural kontroll- Holdning og stillingskontroll
Salsete for funksjonshemming
Salsete for funksjonshemming

Arbeidstol- Salstol

Mange av de som har behov for en tilpasset arbeidsstol har stramme hamstrings. Stramme hamstrings trekker bekkenet bakover i sittende med mindre vi slipper opp vinkelen i hoftene. Dette kan løses ved å åpne ryggvinkelen på stolen, utfordringen for flere da er at de ender opp med dårlig stilling i hodet og nakken pga at de vil følge med på hva som skjer foran dem. En annen løsning er som nevnt å plassere føttene under brukeren. Målet med å sitte i en arbeidsstol skal muliggjøre deltakelse i det daglige liv og gjøre barnet så aktivt som mulig. Det er derfor ønskelig at de kan sitte oppreist, slik at arm – og håndfunksjon, spising, kommunikasjon og ikke minst sosial interaksjon blir optimalisert.

Krabat sine salstoler kan tilpasses barn og ungdom med svært ulike og sammensatte utfordringer, fra lettere nedsatt funksjon til sterk grad av funksjonshemming. Alle produktene til Krabat er hjelpemidler, og fins både på anbud hos NAV, eller søkes på via NAV hjelpemiddelsentral.

Ta kontakt med terapeuten i kommunen din for å få hjelp med NAV søknaden. Les mer om hvordan man søker på hjelpemidler via NAV.

Kilder

 • Sieglinde, Martin. Teaching Motor Skills to Children with Cerebral Palsy and Similar Movement Disorders: A Guide for Parents and Professionals (2006).
 • Bashir et al. Alterations of Lumbosacral Curvature and invertebral disc morphology in normal subjects in variable sitting positions using whole body postional MRI (2006).
 • Keegan, J.J. Alterations of the lumbar curve related to seating (1953).
 • Bottos et al. Functional status of adults with cerebral palsy and implications for treatment of children (2001).
 • Mijna Hadders-Algra. Postural control: A key issue in developmental disorders (2008).