NETTBUTIKK

​Hepro AS utvider sitt produktspekter innen velferdsteknologi og inngår nå strategisk partnerskap med tre norske selskaper – Dele Health Tech, Easymeeting og Vital Things. Alle tre selskapene har signert eksklusive distribusjonsavtaler med Hepro.

Easymeeting AS har hovedkontor i Tromsø, men har også kontorer i Harstad og Bodø. Med 12 entusiastiske medarbeidere som er spesialister på videokommunikasjon, utvikler og leverer selskapet innovative tjenester for sikker videokommunikasjon. Selskapet ble etablert av Hans Johan Tofteng, først som en avdeling i Avikom AS, deretter som eget selskap i 2012.

​Easymeeting og Hepro har signert eksklusiv avtale på distribusjon av Nattugla globalt. Nattugla er en norskutviklet løsning for digitalt besøk som er enkel å sette opp og gir en tryggere hverdag for både brukeren, pårørende og helsepersonell. Løsningen har markedets beste sikkerhet, med ende til ende kryptering og smart anonymisering.

«Vi er svært fornøyde med å inngå dette partnerskapet med Easymeeting. Vi har jobbet sammen med Easymeeting i en lengre periode nå for å forberede dette partnerskapet, og vi opplever dem som en svært kompetent kvalitetsleverandør som møter markedets krav til funksjonalitet og til konkurransedyktige betingelser. Dette er en av de mest spennende løsningene vi har lansert hittil, og vi har veldig stor tro på denne løsningen i Norge, men også i resten av verden» sier Geir Tore Jakobsen.

Daglig leder i Easymeeting, Hans Johan Tofteng, er veldig fornøyd med å få Hepro som eksklusiv distributør av Nattugla. Easymeeting er spesialister på videokommunikasjon med høy sikkerhet. “Vi er veldig stolte over at vi har utviklet et innovativt produkt som Hepro ser muligheter for. Vi ser på Hepro som den ledende aktøren innenfor velferdsteknologi, og vi oppdaget raskt at våre mål med å skape trygge og brukervennlige løsninger for helsevesenet var veldig like det som Hepro står for. Samarbeidet er viktig for oss, og det gir oss en mulighet til å få Nattugla ut i et globalt marked med Hepro og deres søsterselskaper i AddLife konsernet.”

Hans Johan Tofteng, Daglig leder i Easymeetin
Hans Johan Tofteng, Daglig leder i Easymeetin

Vital Things, den norske teknologibedriften som står bak søvnsensoren Somnofy tegnet nylig en avtale med Hepro AS, som gjør Hepro til eksklusiv distributør av Somnofy til kommunemarkedet i Norge.

​Administrerende direktør Geir Tore Jakobsen er svært tilfreds med denne avtalen.
«Somnofy er verdens mest nøyaktige kontaktløse søvn- og pustemonitor. Monitoren måler søvn, respirasjonsfrekvens, uro og en rekke andre data uten at brukeren trenger å ha utstyr på kroppen. Det lille, klokkelignende produktet kan stå på nattbordet eller monteres på veggen. Ved måling over tid kartlegges hva som er normal søvn, pustefrekvens og bevegelsesmønster for brukeren. Målinger som endrer seg fra en etablert normalsituasjon kan indikere forandring i helsetilstand og gi grunnlag for tiltak og tettere oppfølging. Fra og med 1. mars 2022 vil vi få en markant prisnedgang etter at Hepro har blitt distributør,» forteller Jakobsen.

Somnofy
Somnofy

Dele Health Tech er en leverandør av falldeteksjonsteknologi med fokus på verdig omsorg. Teamet består av professorer og forskere innen gerontologi og fagfeltet fallproblematikk. Selskapet ble grunnlagt i 2011. Hovedkontoret til Dele Health Tech er i Oslo, i tillegg til kontorer i Sverige og USA.

«Vi er veldig glade for samarbeidet med Dele Health Tech. Hepro er en godt kjent leverandør av velferdsteknologi i Norge, og nå blir vi eksklusive forhandlere av Dele sin fallsensorsplattform mot norske kommuner. Løsningen passer veldig godt inn i Hepro sin portefølje, og den er allerede integrert mot Hepro Respons. Dele Health sin løsning vil medføre et markant løft i kampen for å forhindre og varsle fall, både i hjem og på institusjoner. Dagens falldeteksjonsteknologier er ofte reaktive, mens Dele Health gjør falldeteksjon tilgjengelig på en måte som gir både reaktive varsler som detekterer fallet, men også mot en proaktiv deteksjon som forhindrer fallet basert på adferdsendring hos bruker. Da løsningen i tillegg er svært enkel å installere, er integrert i Hepro Respons og leveres til en god pris, har vi stor tro på løsningen.


Dette er ikke bare en sensor, men en plattform for fall og fallforebygging. Verdt å merke seg er at løsningen også kan monteres på baderom der det i dag ikke finnes så mange produkter som kan monteres. Vi har stor tro på at dette er et produkt som vil bli standard i alle rom på institusjoner, og hjemme hos personer med fallrisiko i tiden som kommer» sier Geir Tore Jakobsen, administrerende direktør i Hepro AS.


Øystein Vilsvik, VP Sales EMEA Dele Health, sier at de over tid har etablert en god dialog med Hepro. «Hepro er en perfekt partner for oss, og sammen er vi optimalt posisjonert for å gjøre Deles innovative velferdsteknologi tilgjengelig i det norske markedet. Den tilliten Hepro viser oss gjennom denne avtalen er en bekreftelse på at vi leverer løsninger tilpasset markedets stadig økende krav og forventninger» sier Vilsvik.