NETTBUTIKK
Fallulykker er svært vanlig blant eldre mennesker. Dette kan være dramatisk for den det gjelder, men det er også svært kostbart for samfunnet. En av tre personer over 65 år opplever minst ett fall hvert år. Av de som faller, er halvparten utsatt for gjentatte fall. Kvinner faller oftere enn menn. I cirka fem prosent av tilfellene ender fallet i et brudd, oftest i håndledd, hofte eller i ryggen. Hvert tiende fall fører til alvorlige skader. Mange er vanskelige å helbrede, og alt for mange fører til varige men. Fallulykker representerer omtrent 20-30 prosent av alle skaderelaterte sykehusinnleggelser.

Redusert kostnad, økt livskvalitet

Ifølge forskning.no kan et hoftebrudd hos en eldre kvinne «i tillegg til lidelse og tapt livskvalitet hos den enkelte, koste helsevesenet opp mot en million kroner i utgifter til sykehusbehandling og rehabilitering.» Skadeforebyggende forum har beregnet at et hoftebrudd i gjennomsnitt koster 380.000 kroner, mens de kommunale utgiftene utgjør rundt 230.000 kroner. Forebygging sparer det offentlige for store beløp og den enkelte for store lidelser, mener den frivillige organisasjonen: «Forebygging av fall er en fornuftig investering – i redusert kostnad, i økt livskvalitet.

Det er ofte ikke mye som skal til. Vår egenutviklede støttestang Gripo er et eksempel på et enkelt hjelpemiddel som vil gjøre en stor forskjell for den enkelte, og være en trygg og stabil støtte i hverdagen. Gripo er et solid og fleksibelt støtteredskap som gir trygghet ved oppreising og forflytning i hjemmet. Støttestangen passer i alle hjem, og er meget enkel å montere og flytte. Du kan lese mer om Gripo her.

Gripo støttestang montert på bad
Støttestangen Gripo gir god støtte
Assistep

Mange får av ulike grunner vansker med å gå i trapp, og å falle i trapp kan være svært farlig. Trappeassistenten AssisTep er et nyskapende og allerede gjennomprøvd produkt, som diskret monteres langs trappen for å gi den enkelte frihet til å bevege seg hjemme eller andre steder slik at man kan holde seg både aktiv og trygg i hverdagen. AssiStep består av en håndlist og et håndtak som flyttes langs håndlisten. Hvis man mister balansen og faller, låses håndtaket automatisk og gir støtte. Dette er et mekanisk produkt, som ikke trenger elektrisitet.
Her finner du mer informasjon om AssiStep.

Trygge stoler gir økt deltakelse

​Forebygging av fallskader har i mange år vært et av de viktigste satsingsområdene for oss i Hepro. Vi leverer en rekke produkter og løsninger som er beregnet på å gjøre hverdagen enklere og tryggere for mennesker som er i risikogruppen. Trygghet er noe av det viktigste vi tilbyr alle som bruker våre produkter. Dessuten legger vi stor vekt på velvære, komfort og trivsel.
For eksempel er våre egenutviklede løftestoler utstyrt med en løftemekanisme som gjør stolen enda mer robust, stabil og trygg. Et trygt løft skal hjelpe deg opp og ut av stolen slik at du kan delta i din egen hverdag. Vi anser nemlig deltagelse som en av de viktigste faktorene for å oppnå trivsel i hverdagen. Du kan lese mer om våre løftestoler her.

Også arbeidsstolene våre er robuste og funksjonelle. De er av høy kvalitet og har lang levetid. Stolene er trygge, har lett tilgjengelige betjeningshendler, og kommer med mange individuelle reguleringsmuligheter for tilpasset sittekomfort. De kan du lese mer om ved å klikke her.

Løsninger som gir støtte på badet

Mange av fallulykkene skjer av forskjellige årsaker i forbindelse med et baderomsbesøk. «Må man, så må man» gjelder i minst like stor grad for eldre mennesker. Nedsatt styrke og ubalanse kan skape utrygghet på veien til og fra, men også i selve baderommet. Utfordringene man opplever kan begrense muligheten til å ivareta personlig hygiene og velvære. Personlig hygiene er avgjørende for å forebygge smitte og sykdom, og er en viktig faktor for velvære og selvbilde.
Vårt bidrag er hjelpemidler som avlaster og gir støtte på badet. For eksempel er Svan Balance midt i blinken for alle som har behov for god støtte ved forflytning og ved bruk av toalettet. Denne løsningen gir trygghet til den som har dårlig balanse i stående og sittende posisjon. Arm- og fotstøtten gir god støtte for hele kroppen, og de fleksible støttehåndtakene gjør forflytning til og fra toalettet enklere.

Vårt baderomskonsept består av førsteklasses innredning og utstyr med bestemt plassering for å sikre optimal brukervennlighet. I serien finner du spesielt tilpassede servanter, skap, dusjseter, lys og speil, i tillegg til den høydejusterbare toalettsisternen Gaius Duo 2.0. Gaius-produktene har antimikrobiell overflate og er godkjent for institusjoner.
Vi leverer også andre toalettløsninger, toalettløft, lett tilgjengelige dusjkabiner, dusjstoler og gripeverktøy av høy kvalitet. Vi har lang erfaring med leveranse og installasjon av hygieneprodukter, og kan hjelpe deg med produkter som løser dine behov for mestring og trygghet i baderommet. Produktene er brukervennlige, ergonomiske og legger til rette for selvstendighet i hverdagen.

Heprobad
Komplette baderomsløsninger for sykehus og omsorgsboliger

Digitale fremtidsløsninger

Det finnes i dag flere avanserte løsninger for digitalt tilsyn. Dette gir uante muligheter for å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukere, pårørende og helsepersonell. Vi samarbeider med flere av de ledende aktørene i verden på dette området, og kan blant annet tilby anerkjente løsninger som Nattugla og RoomMate. Begge løsningene kan brukes til anonymisert og effektivt tilsyn hos beboere på sykehjem, omsorgsboliger og i private hjem. I tillegg har de en rekke smarte funksjoner og kan varsle om brukeren faller, blir for lenge på badet, eller andre forhåndsprogrammerte og kritiske situasjoner uten at brukeren trenger å trykke på noen knapp eller bære annet utstyr på kroppen. Hensikten er økt selvstendighet, medbestemmelse og livskvalitet. Det er mange fordeler med digitalt tilsyn, og en av de viktigste er at helsepersonell kan utføre planlagt tilsyn om natten digitalt istedenfor fysisk tilsyn. Fall skjer ofte om natten og ofte etter at en tjenestemottaker har blitt forstyrret i nattesøvnen i forbindelse med fysisk tilsyn av helsepersonell.

Flere løsninger som varsler

Radarbasert fallsensor er en sensor som blir aktivert ved bevegelse slik at den oppdager fall og kan sende alarmvarsel. Fallsensoren kan monteres i et hjørne av rommet og passer godt til bruk på badet – eller i andre rom der digitalt tilsyn med fallalarm ikke er ønskelig å benytte.

Bruk av seng-, stol- og gulvmatter er blitt mer og mer utbredt. Disse kalles også for sensormatter. Sensormatten vil utløse en alarm når personen forlater sengen eller stolen fordi trykket endres. Disse brukes for å varsle når tjenestemottaker forlater seng eller stol og passer særlig godt til personer som har stor fallrisiko og behov for bistand når de reiser seg. Gulvmatten utløser alarm når den tråkkes på.

Vi leverer i tillegg flere typer bevegelsessensorer. Slike sensorer har mange bruksområder. For eksempel kan denne monteres under sengen til en tjenestemottaker på institusjon, eller den kan benyttes for å varsle inaktivitet i hjemmet. Bevegelsessensoren er en varslingsenhet med passiv varsling, det vil si at det automatisk blir sendt et signal til helse og omsorgspersonell når alarmen utløses.

Du slutter ikke å le når du blir gammel, du blir gammel når du slutter å le.

G. B. Shaw