NETTBUTIKK
Visste du at det er ingenting som påvirker kroppen mer negativt enn dårlig søvn - både mentalt og fysisk? Alle kroppens organer blir negativt påvirket av manglende søvn. Det er skrevet bøker og det er forsket mange timer på søvn, og det er egentlig ikke konkludert med hvorfor vi sover. De fleste kan sannsynligvis selv velge om de vil sove eller ikke. Du kan dermed velge om du vil forbedre mental og fysisk helse.

Har du tenkt på alle de som ikke kan velge? De som bor på institusjon eller de som får helse- og omsorgstjeneste hjemme? For at enda flere eldre og pleietrengende skal få en god natt søvn vil god tilrettelegging være avgjørende.

Matthew Walker er en anerkjent professor i nevrovitenskap og psykologi. Hør hva han sier om viktigheten av søvn i denne videoen:

Video

Tromsø kommune tar nattesøvn på institusjonene på alvor

Tromsø kommune tar god nattesøvn på alvor, og gjennomfører nå utprøvning av Somnofy og Nattugla på Nisevegen Bosenter for personer med nedsatt funksjonsevne.

Isabell Eilertsen, Vernepleier Omsorgstjenesten Kvaløya/Nisevegen deler erfaringene om prosjektet så langt:

“Vi i Nisevegen omsorgsbolig startet med Somnofy og Nattugla i slutten av November 2022. Formålet med prosjektet er å kartlegge epilepsi, søvn og bevegelser på natt.”

Nisevegen Bosenter, Fotograf: Mona Woll

“Ved oppstart i desember/januar fikk nattevaktene god opplæring og får tett oppfølging. De har alle jobbet i tjenesten i mange år og startet med stor skepsis til teknologien. De fysiske tilsynsrundene skulle bli erstattet med avlesning av data.

Vi laget etter hvert et kartleggings/sammenligningsskjema der nattevaktene skulle skrive om det Somnofy viste med dataanalyser, stemte med det Nattugla viste på kamera. Sammenligningen viste at det stemte i stor grad. Det var kun ett av 20 tilfeller der det ikke stemte, men da handlet det om sanntid. Somnofy registrerte «våken i seng», mens tilsyn via Nattugla viste at bruker sov. Det ble oppklart med at vi viste frem at dataen fra Somnofy viste at bruker beveget seg mer enn vanlig, og at dette gjorde at Somnofy tolket dette som «våken» i det ene tilfellet. Dette ga mening til nattevaktene, og etter oppklaringen har skepsisen lagt seg noe.”

Vi bruker Somnofy aktivt hver natt, hele natten. Dersom Somnofy viser at bruker er våken eller ute av seng kan nattevakten sjekke via Nattugla om det stemmer, før de tar en fysisk tilsynsrunde. Hele nattrutinen er endret etter dette samarbeidet startet.

Isabell Eilertsen, Vernepleier Omsorgstjenesten Kvaløya/Niseveien

“Nattevaktene går ikke fysiske runder med mindre bruker har vært våken eller er ute av seng i en lengre periode. Brukerne får en mer sammenhengende søvn uten unødvendige avbrytelser. Vi har oppdaget, ved hjelp fra Nattugla, at en av brukerne sitter mye og sover. Hun sover dårlig, mye våken og mye bevegelse. Her er det satt i gang tiltak i samarbeid med fastlege. Vi har dog ikke ennå funnet det tiltaket som skal få bruker til å legge seg ned. Habilitering er koblet på og vi er spent på hva de kan hjelpe oss med,” avslutter Isabell.

Søvnmonitor Somnofy
Somnofy er en kontaktløs søvn- og pust-monitor som måler søvn, respirasjonsfrekvens, uro, forlatt seng og en rekke andre data uten at brukeren trenger å ha noe på kroppen.

Somnofy og Nattugla i aktivt samspill gir det beste resultatet

Som helsearbeider ønsker en å ivareta brukerens helse på best mulig måte, samtidig som at brukeren behandles med respekt. Det hevdes at det er et stort inngrep å bruke kamera for å passe på brukeren om natten, men tenk om en bare brukte kamera når det var behov til det? Ligger brukeren i ro, og ser ut som en har det bra, er det ikke behov for å gå inn fysisk og forstyrre.

Det er akkurat slik samspillet mellom Somnofy og Nattugla fungerer. Somnofy kartlegger alle bevegelser kontinuerlig uten bruk av kamera, og registrerer når brukeren begynner å bevege på seg. Dette kan bidra til å gjøre arbeidsforholdene best mulig for nattevaktene, redusere unødvendige forstyrrelser og gi alle en god natt.

Nattugla montert på vegg
Nattugla ​- Skaper trygghet og gir en fredelig og god natt søvn!

Lær mer om Somnofy og Nattugla:

  • Kan Anna (92 år) sove som en olympisk mester ? Se webinar HER