NETTBUTIKK
Suldal kommune har inngått avtale med Hepro AS om anskaffelse av Hepro Respons velferdsteknologi plattform til kommunens nye sykehjem. Avtalen har en varighet på 4 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 2 år.

Hepro Respons er en helhetlig velferdsteknologiløsning og fungerer som en felles plattform for all velferdsteknologi. Løsningen kan benyttes av institusjoner, sykehjem eller hjemmeboende – uansett lokasjon.

Rammeavtalen med Suldal kommune innebærer leveransen til nye Suldal skyhjem som er under oppføring. Byggeprosessen startet sommeren 2023 og forventes ferdigstilt i mars 2025. Sykehjemmet vil ha et areal på ca. 6600 m2 og inkludere 38 beboerrom. I tillegg til bofasilitetene vil det også inneholde dagsenter, storkjøkken, sentralvaskeri, frisør og fotterapi, alle samlokalisert med helsetunet. Det moderne sykehjemmet skal ha et oppvarmet atrium med plantevegg, en sansehage, en takterrasse med panoramautsikt og døgnrytmebelysning – alt designet for å gi beboerne flotte opplevelser.

Suldal kommune har valgt å utruste sykehjemmet med Hepro Respons og et moderne pasientvarslingssystem som i tillegg til standard varslingstjeneste kan utvides med en rekke tjenester for å gi beboere størst mulig trygghet og sikkerhet som vandrealarmløsning, digitalt tilsyn, søvnanalyse med mer.

Velferdsteknologi

Pasientvarslingsløsning

Pasientvarsling, også kjent som sykesignalanlegg, er et varslingsanlegg som er installert i alle avdelinger i institusjonen. Beboerne kan ved hjelp av dette anlegget varsle helsepersonell når de har behov for bistand. Beboer varsler som oftest fra et alarmarmbånd eller smykke, men det kan også varsles fra ulike trykknapper og trekksnorer. I tillegg til aktiv varsling kan ulike sensorer kobles til løsningen for passiv varsling slik at det automatisk går en alarm ved for eksempel et fall.

I Hepro sitt pasientvarslingsanlegg kommer varslingene fra beboerne opp i Hepro Respons app på pleiernes telefoner og/eller på alarmskjermer som er plassert strategisk der de er synlige for ansatte – for eksempel på et vaktrom.

«Hepro er glade for å få levert et nytt og moderne pasientvarslingssystem til Suldal kommune som gir de mange muligheter ved innføring av velferdsteknologi. Basert på tilbakemeldinger fra våre kunder jobber vi kontinuerlig med forbedring og videreutvikling av løsningen slik at vi kan tilby en løsning som passer til alle behov – uansett størrelse eller omfang. Vi ser frem til spennende samarbeid med Suldal kommune,»

uttaler administrerende direktør Geir Tore Jakobsen.

Vil du vite mer om Hepro Respons og våre løsninger innenfor Velferdsteknologi?