NETTBUTIKK

Verdal kommune har satset tungt på velferdsteknologi de siste årene. Nå leverer Hepro AS RoomMate til stadig flere av sykehjemmene i kommunen, og prosessleder Milda Svestad ser ikke bort fra den avanserte trygghetssensoren etter hvert også vil bli tatt i bruk av hjemmesykepleien.

​- Vi begynte å ta i bruk RoomMate i desember 2018. Vi har allerede registrert at behovet for ekstra innleie har gått ned. Særlig om natten, forteller Svestad.

​Fortsatt i startfasen

Milda Svestad er ansvarlig for utviklingsprosesser i helsesektoren i Verdal kommune. Hun samarbeider også tett med nabokommunen Levanger. Det er plukket ut ressurspersoner i hver avdeling som har et ansvar for implementeringen av velferdsteknologi. Verdal kommune har allerede 24 RoomMate i drift. Innen sommeren vil ytterligere 12 være i funksjon, og kommunen har enda 50 på lager. Ifølge prosesslederen er kommunen fortsatt i startfasen med denne teknologien.

– Her i kommunen har vi omtrent 500 brukere i hjemmetjenesten, og 200 i bofellesskap. Hittil er det bare tatt i bruk fire RoomMate i bofellesskapene, ingen i hjemmetjenesten. Det tar tid å sette sensorene i drift, å få på plass rutiner, og å legge inn mottak for varsling.

Milda Svestad og Ingunn Forbord (avdelingsleder)
Milda Svestad og Ingunn Forbord (avdelingsleder)

​Mye bedre søvnkvalitet

RoomMate er en norskutviklet trygghetssensor, som sørger for anonymisert og effektivt tilsyn med beboere på sykehjem, omsorgsboliger og private hjem. RoomMate inneholder en avansert 3D-sensor som fungerer helt uavhengig av dagslys. Bildene fra 3D-sensoren brukes for visuelt anonymisert tilsyn, og kan programmeres til å varsle dersom det inntreffer forhåndsprogrammerte situasjoner.

– Nå får nattevaktene et varsel når brukeren er våken. Vi trenger ikke lenger åpne dører for å sjekke om vedkommende har det bra. Ikke overraskende har de som forteller at de tidligere ble forstyrret av fysisk tilsyn nå fått mye bedre søvnkvalitet etter at rommet ble utstyrt med RoomMate, forteller Milda Svestad, som selv er utdannet sykepleier.

– Noe av det viktigste for oss er å følge med om natta, å være sikre på at alle har det bra. Med RoomMate trenger vi ikke å sjekke om det kanskje er behov, men gi hjelp når noen faktisk trenger det.

​Overlegen funksjonalitet

RoomMate installert i rommet. På bildet: Britt Malmo og Andrea Aakerhus Green

RoomMate installert i rommet. På bildet: Britt Malmo og Andrea Aakerhus Green

​Milda Svestad forteller at Verdal kommune valgte norske RoomMate først og fremst på grunn av funksjonaliteten.

– RoomMate gir et digitalt og anonymisert bilde av hele rommet. Sensoren har mange av funksjonene vi trenger, og kan programmeres til å gi de varslingene vi har behov for. Dessuten fikk vi gode svar og god oppfølging fra produsenten.

Ellen Myrland, som er sykepleier og fagrådgiver hos RoomMate bekrefter at det er lagt stor vekt på funksjonalitet i trygghetssensoren.

– Målet vårt er at seniorer skal kunne bo hjemme lengst mulig og føle trygghet og god livskvalitet. For sykehjem skal personalet hjelpes av teknologien til å få mer tid til omsorg for beboerne. Teknologien skal gripe minst mulig inn i brukernes liv, sier Myrland, som mener at det fremdeles brukes for mye teknologi som ikke er tilpasset brukerens individuelle behov og forutsetninger i pleie- og omsorgssektoren.

– RoomMate overvåker ikke, den passer på deg. Den vil gi et varsel når du trenger hjelp, men ikke før situasjonen inntreffer.

​24/7 support

Et annet forhold som var utslagsgivende for at Milda Svestad og Verdal kommune valgte RoomMate, var supporten.

– Support er helt avgjørende for oss. Det er kritisk når noe skjer. Med supportavtalen vi har med Hepro AS får vi hjelp 24/7, 365 dager i året, sier Svestad, og forteller at det heldigvis ikke har vært behov for assistanse enda.

Det er Hepro AS som har levert RoomMate til Verdal kommune, og som også har tegnet supportavtalen. Key Account manager Kristoffer Holth hos Hepro AS bekrefter at bedriften legger svært stor vekt på høy servicegrad.

– Vi er ikke en tung organisasjon som bruker lang tid på å snu seg om det skulle være behov for det. Dette ligger i ryggmargen på oss. Når det er snakk om så kritiske installasjoner som RoomMate, er det klart at support døgnet rundt er helt avgjørende, sier Holth, som er ansvarlig for den daglige kundekontakten for rammeavtalen til Værnes-regionen, der også Verdal kommune inngår.

– Verdal er tidlig ute og ser mulighetene som finnes i ny velferdsteknologi, og raske til å ta det i bruk. Dette er en bransje som er i konstant utvikling. Vår jobb er å kjenne kunden, og vite hvilke muligheter som finnes for å dekke behovene deres.

​Få motforestillinger

Både Svestad, Myrland og Holth forteller at RoomMate stort sett blir tatt imot med åpne armer av både brukere og pårørende.

– Det hender at noen lurer på hva den dingsen i hjørnet er, sier Svestad, og forteller at hun hadde forventet motforestillinger da hun inviterte til pårørendekveld der hun la fram planene om å installere RoomMate på en av kommunens hjem for demente.

– Det kom ikke en eneste negativ kommentar eller kritisk spørsmål.