NETTBUTIKK
Banner Image

Hjelpemidler, velferdsteknologi og baderomsløsninger for voksne og eldre

Nedsatt funksjonsevne og behov for hjelp kan føles vanskelig. Det vet vi i Hepro mye om.
Hepro har 35 års erfaring med hjelpemidler av teknisk og teknologisk art som bidrar til at mennesker får et bedre liv i den livsfasen de er til enhver tid. Mange mennesker er heldige og kan bo hjemme hele livet, mens andre trenger utvidet hjelp og omsorg i en institusjon. Våre hjelpemidler kan benyttes uansett boform.

Hepro har hjelpemidler for innendørs bruk – f.eks. løftestoler, baderomsløsninger og trygghetsalarm - og utendørs bruk for mennesker som er på tur og reise - f.eks. elektriske scootere og medisindispensere med batteribackup.
Module Image

Tekniske hjelpemidler for voksne

Siden 1987 har vi laget produkter som hjelper mennesker til å klare seg selv. Vårt mål er å gi mestring, trygghet og trivsel gjennom funksjonelle produkter.

Hos oss finner du et bredt utvalg av elektriske kjøretøy, arbeidsstoler, løfte- og hvilestoler, støttestang, hygieneprodukter, ganghjelpemidler, bariatriprodukter m.m.
Module Image

Velferdsteknologi for voksne

Antall eldre øker kraftig de neste årene, uten at tilgangen til helsepersonell øker tilsvarende. I tett samarbeid med helsepersonell, sluttbrukere og pårørende lager vi løsninger som frigjør tid til bedre omsorg. Derfor er målet at teknologien skal øke kvaliteten på helsetjenester. Samtidig som etikk og respekt for brukeren opprettholdes.

For oss handler velferdsteknologi om å skape trygghet, mestring og gode hverdager.
Module Image

Baderomsløsninger

Komplette baderomsløsninger utformet med tanke på brukere med funksjonsnedsettelse og spesielle behov. Våre funksjonelle baderomsløsninger for sykehus og omsorgsboliger er utformet for å oppfylle arbeidskrevende behov hos brukere og pleiepersonell. Vi hjelper fagfolk med å skape effektiv planløsning med fokus på ergonomi, design og funksjonalitet.

Kontakt oss:

Samtykke(Påkrevd)