NETTBUTIKK
Banner Image

Webinar om barn og unge med ADHD

Velkommen til webinar om barn og unge med ADHD, med fokus på økt kunnskap om muskulære vansker og aktuell tilrettelegging

Økning i ADHD-diagnoser blant barn og unge

Etter mange år med relativt stabil utvikling, ser vi nå en tydelig økning i ADHD-diagnoser blant barn og unge i Norge. Disse barna strever ofte med konsentrasjonsvansker, uro og impulsivitet – symptomer som er godt kjent i fagmiljøene.

Muskulære vansker og bruk av salsete

Mindre kunnskap er det kanskje om de muskulære vanskene som en stor andel av disse barna opplever, vansker som kan medføre betydelige utfordringer i barnas hverdag. En stor andel av disse barna vil være i kontakt med fysio- og ergoterapeuter i kommunene for hjelp og oppfølging.

Med fokus på de muskulære utfordringene knyttet til ADHD omhandler webinaret kartleggingsverktøy, symptomer og forebyggende tiltak. Vi fokuserer særlig på bruk av salstolen Jockey Lite som et hensiktsmessig tilretteleggingstiltak for mange av barna.

I dette webinaret vil du høre mer om:

  • Teori kombinert med praktiske erfaringer
  • Brukerhistorier
  • Erfaringsutveksling
  • Mulighet for dialog underveis
  • Jockey Lite – erfaringer med bruk ved ADHD

Er du terapeut og interessert i Webinar om ADHD?

Fyll ut skjemaet under for å melde interesse.
For og etternavn
Samtykke(Påkrevd)

Kontakt

Form Bilde
Catrine Träff
Ergoterapeut og Distriktansvarlig barn, Trøndelag, Møre og Romsdal
Form Bilde
Nina Ausland Ølstøren
Fysioterapeut og Distriktansvarlig barn, Buskerud, Agder, Vestfold og Telemark