NETTBUTIKK
Banner Image

Om Hepro

HEPRO AS er en moderne og fremtidsrettet kompetansebedrift som utvikler, produserer og selger hjelpemidler og velferdsteknologi av høy kvalitet og rent design.

Bryte barrierer

Siden oppstarten i 1987 har vi utviklet produkter og løsninger som gjør hverdagen enklere for våre brukere.

Vår misjon er at ethvert menneske skal være aktiv og trygg i alle livets faser.

Derfor har vi fire fokusområder:
Module Image

Tekniske hjelpemidler for voksne

Nedsatt funksjonsevne og behov for hjelp kan føles vanskelig. Det vet vi i Hepro mye om.
Siden 1987 har vi laget produkter som hjelper mennesker til å klare seg selv.
Vårt mål er å gi mestring, trygghet og trivsel gjennom funksjonelle produkter. Som en konsekvens kan mange da klare seg selv, delta aktivt i egen hverdag og bo lengre hjemme.
Module Image

Tekniske hjelpemidler for barn

Krabat er vår merkevare som lager hjelpemidler til barn, for å skape mestring og fremgang.
For at barnet skal mestre hjelpemidlet og få fremgang, må det være morsomt og interessant å bruke. Krabat-hjelpemidler er derfor aktiverende. Alle våre produkter utvikles i tett samarbeid med barn, foreldre og fagpersonell. Derfor skal alle rundt barnet oppleve hjelpemidlet som funksjonelt, hensiktsmessig og tiltalende.
Module Image

Velferdsteknologi

Antall eldre øker kraftig de neste årene, uten at tilgangen til helsepersonell øker tilsvarende. I tett samarbeide med helsepersonell, sluttbrukere og pårørende lager vi løsninger som frigjør tid til bedre omsorg. Derfor er målet at teknologien skal øke kvaliteten på helsetjenester. Samtidig som etikk og respekt for brukeren opprettholdes.
For oss handler velferdsteknologi om å skape trygghet, mestring og gode hverdager.
Module Image

Komplette baderomsløsninger

Komplette baderomsløsninger utformet med tanke på brukere med funksjonsnedsettelse og spesielle behov. Vi hjelper fagfolk med å skape effektiv planløsning med fokus på ergonomi, design og funksjonalitet.
I nært samarbeid med kommuner, helsepersonell, brukere og pårørende utvikler vi produkter og løsninger som skaper mobilitet, balanse, komfort, hygiene og trygghet. For våre brukere blir resultatet mestring. Etikk, design og brukervennlighet viktige kjerneverdier for oss. Gjennom høy kvalitet, rask responstid og kort kommunikasjonsvei skal Hepro være det naturlige førstevalget.

Vårt hovedkontor ligger på Rognan innerst i Saltenfjorden, omringet av fjell og mektig natur. I tillegg har vi kontorer i Asker, Bodø, Drammen, Elverum og Trondheim. Produksjon av hjelpemidler foregår på Rognan og i Asker.

I dag har Hepro ca. 80 ansatte og er eid av det Stockholmsbaserte børsnoterte AddLife konsernet. Addlife er en ledende aktør innen «Life Science» og er aktivt på det europeiske markedet. AddLife eier og kjøper markedsledende selskaper i nisjesegmenter med tilbud primært rettet mot helsesektoren - fra forskning til medisinsk behandling. AddLife har en entreprenørdrevet forretningsmodell, med ca. 85 selvstendige datterselskaper som tilbyr høy kvalitet og kostnadseffektivt løsninger og produkter til både privat og offentlig sektor. AddLife har for tiden en tilstedeværelse i over 25 land, hovedsakelig i Norden, samt i Sentral- og Øst-Europa og har over 2200 ansatte.

Kontakt oss:

Samtykke(Påkrevd)