NETTBUTIKK
Hero mobile bilde

Aktiv og trygg i alle livets faser

Tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi til barn, ungdom og voksne

Bryte barrierer

Nedsatt funksjonsevne og behov for hjelp kan føles vanskelig. Det vet vi i Hepro mye om.

Vi har jobbet i over 35 år med produkter som gir mestring, trygghet, trivsel og hjelper mennesker til å klare seg selv. ​Vår misjon er at ethvert menneske skal være aktiv og trygg i alle livets faser. For oss er det personlig.
Module Image

Tekniske hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

Nedsatt funksjonsevne og behov for hjelp kan føles vanskelig. Det vet vi i Hepro mye om. Siden 1987 har vi laget produkter som hjelper mennesker til å klare seg selv.

Vårt mål er å gi mestring, trygghet og trivsel gjennom funksjonelle produkter. Som en konsekvens kan mange da klare seg selv, delta aktivt i egen hverdag og bo lengre hjemme.
Module Image

Velferdsteknologi

Antall eldre øker kraftig de neste årene, uten at tilgangen til helsepersonell øker tilsvarende. I tett samarbeide med helsepersonell, sluttbrukere og pårørende lager vi løsninger som frigjør tid til bedre omsorg. Derfor er målet at teknologien skal øke kvaliteten på helsetjenester. Samtidig som etikk og respekt for brukeren opprettholdes. For oss handler velferdsteknologi om å skape trygghet, mestring og gode hverdager.

Kontakt oss:

Samtykke(Påkrevd)