NETTBUTIKK

Marianne Løfvenius, avdelingsleder hjemmetjenesten; Inge Larsen, rådgiver IKT-helse; Harald M. Hatle Ass. Kommunedirektør/kommunalsjef helse og omsorg; Ella Karin Strøm, avdelingsleder hjemmetjenesten; Anne Strøm, Rådgiver Helse, Signe Lian, sykepleier og Marianne Grindskar Sykepleier FOTO: ANNE STRØM

Hitra kommune innfører ny teknologi for medisinhåndtering for hjemmeboende. Kommunen er den første kommunen i Norge som starter med MedimiSmart – i første omgang som en pilot hos et lite utvalg tjenestemottakere i 3 måneder.

MedimiSmart er en ny type teknologi. Medisindispenseren består av kassetter som fylles opp med medisiner tjenestemottakeren benytter – en kassett for hver medisin.
Det være seg fast medikasjon som behovsmedisiner (dvs. medisiner som benyttes av og til). Maskinen vil også varsle om medikamenter som ikke kan legges i en kassett (f.eks. øyedråper eller insulin).

Harald Hatle, helse- og omsorgssjef i Hitra kommune forteller at innen 10 år vil antall innbyggere over 80 år øke med 90 %. «Teknologi kan frigjøre hender i helse- og omsorgstjenesten. På sikt kan det hende det er apoteket som doserer for oss. Dette vil frigjøre sykepleieressurser som i dag bruker mye av sin tid på å håndtere medisinbestillinger og dosere kassetter til tjenestemottakerne. Denne tiden kan bedre nyttes sammen med innbyggerne som har behov for ulike tjenester fra kommunen.»

MedimiSmart

Hitra kommune har lenge vært langt fremme med å ta i bruk velferdsteknologi inn i helse- og omsorgstjenesten. Både innbyggerne, ansatte, ledere og pårørende håndterer og godtar ny teknologi og endringer på en svært god måte. Kommunen også legger stor vekt på opplæringen som er like viktig som teknologien selv.


Vil du vite mer om suksessfaktorene til Hitra kommune? Les artikkelen i Hitra-Frøya